Hærverk på Luftskipsmasta på Vadsøya

Hærverk på Luftskipsmasta på Vadsøya

I forrige uke ble det oppdaget hærverk på de nye lysene som ble montert i 2022 på Luftskipsmasta på Vadsøya.

Vadsø installasjon har jobbet med lysene i høst etter at det som mest sannsynlig er harer, har gnagd over strømledningene i et par omganger. Elektrikerne var tirsdag 7. november akkurat ferdig med reparasjon av siste runde med avgnagde ledninger, og var tilbake torsdag 9. november for å montere det røde topplyset på masta, da de oppdaget at to av lyktene var knust. Eier Vadsø kommune har anmeldt forholdet til politiet.

Hærverket må ha skjedd i løpet av onsdagen, altså 8. november. Hvis noen har observasjoner og tips i saken bes de melde det inn til politiet.

Nytt i sakens anledning pr. 14. november: elektrikerne har oppdaget ytterligere hærverk, ledningene til lyktene er nå trampet ned. Dette har skjedd etter torsdag i forrige uke.

Bakgrunn

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum forvalter og formidler Vadsø kommunes freda bygninger og anlegg samt kulturminneparken på Vadsøya, på vegne av kommunen. Luftskipsmasta inngår som en del av kulturminnene på øya. I desember 2019 fikk museet penger fra Samfunnsløftet i Sparebanken Nord-Norge til ny belysning av luftskipsmasta. Deretter søkte museet Vadsø kommune, som eier av masta, om samme beløp. Dette ble innvilget av formannskapet våren 2020, totalt kr 150 000.

Vadsø installasjon sa seg villige til å montere lysene gratis som en del av spleiselaget. I tillegg har museet bidratt med egenandel i form av arbeid med søknader og oppfølging.

Nå er dessverre to av lyktene knust og masta vil forbli mørklagt til neste år. Lyktene koster flere titalls tusen å kjøpe inn. Vi håper at vi i forbindelse med restaurering av masta, som vil foregå sommeren 2024, får mulighet til å montere nye lykter.

Luftskipsmasta skal restaureres til 100-årsjubileet for luftskipet Norges polferd i 1926, som skal bli en folkefest for hele Vadsøs befolkning i 2026. Mer informasjon om jubileet kommer etter hvert.

Les om den spennende historien bak polferdene her og mer om Vadsøs plass i polarthrilleren her.