Håndverkssamarbeid i Vardø

Håndverkssamarbeid i Vardø

Varanger Museum har nylig inngått en samarbeidsavtale med Forsvarsbygg/Nasjonale festningsverk, som i første omgang dreier seg om utveksling av håndverkertjenester. Avtalen har sin bakgrunn i et ønske om faglig samarbeid mellom museet og Vardøhus festning på håndverkssiden, i forbindelse med forvaltning av kulturhistoriske eiendommer i Vardø kommune.