Boklansering: Hils alle og si at jeg lever

21. okt

med forfatter Hilde Kristoffersen.

Hils alle og si at jeg lever er norsk okkupasjonshistorie fra hittil ukjente stemmer. Boken forteller om ukjente helter med røtter fra nord, og fremstiller kommunistenes innsats under andre verdenskrig nøkternt og positivt. Leseren får også lære mye om flere sider av norsk og europeisk historie under krigen.

Boken tar utgangspunkt i beretningen etter den unge kommunisten Gerd Henriksen, som var kurer under krigen. Gerds far, Hans Moen fra Lebesby, var også kommunist og tilbragte tre år i tysk fangenskap. I denne perioden utvekslet han brev med sin kone, Andrea – flere av brevene er gjengitt i boken.

Familien bodde i Kirkenes da Gerd vokste opp, og hadde sterke røtter til Finnmark hele livet. Under krigen bodde de i Oslo, men både Hans og Gerd ble sendt på illegale oppdrag til Kirkenes, hvor de hadde et stort kontaktnett. På bakgrunn av Gerds nedskrevne beretning får vi her et innblikk i disse oppdragene.

Hovedmålgruppen er ungdom, men boken kan gjerne leses av alle med interesse for norsk okkupasjonshistorie og andre verdenskrig.

Forfatter Hilde Kristoffersen er barnebarnet til Gerd Henriksen og oldebarnet til Hans og Andrea Moen. På Grenselandmuseet forteller hun om skriveprosessen og bakgrunnen for å skrive historien til de aktive motstandsfolkene i egen familie. Her vil hun også overlevere korrespondansen mellom Hans og Andrea Moen fra årene Hans satt i fangenskap.

Arrangementet er en del av Sør-Varanger kommunes program for 75-års frigjøringsmarkering.

Kl. 18.00