Direktesending- Sannhets- og forsoningskommisjonen leverer rapporten til Stortinget

01. jun

kl. 11.00

Den 1. juni 2023 kl. 11 overleverer Sannhets- og Forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget, med påfølgende opplesning av rapporten. Saviomuseet og Grenselandmuseet viser streamingen direkte fra stortinget i Espolinsalen på Grenselandmuseet i Kirkenes, frem til kl. 15.  Det er gratis inngang til Espolinsalen. Kafeen og museet er åpen som vanlig.
Bures boahtin/Velkommen
Les mer om Sannhets- og Forsoningskommisjonen: https://uit.no/kommisjonen
Arrangør: Saviomuseet og Grenselandmuseet