Gratis innspillverksted om Grense Jakobselv!

27. mar

kl. 16.30-21.00

Grense Jakobselv trenger akkurat deg!

Har du lyst på pizza og delta på et interessant innspillverksted på Grenselandmuseet der din mening teller? Hvordan ønsker du at «Grensen» skal presenteres for besøkende i fremtiden? Hvilke verdier skal formidles? Hvor ligger utfordringene?

Grense Jakobselv har blitt valgt ut som pilot i prosjektet «Revitalisering av Fotefar mot nord» i regi av Nordland fylkeskommune og prosjektet vil høre din mening. Det blir en ettermiddag med høyttenking, idéer og dialog på kryss og tvers av roller, sektorer og grupper! Et innspillverksted er ikke et sted hvor vi skal snakke om hvordan vi tror fremtiden skal bli, men hvordan vi ønsker at den skal bli. Vi ønsker å bruke innspillene fra et involverende lokalsamfunn for videre bruk i prosjektet.

Vi ønsker et representativt tverrsnitt av Sør-Varangers befolkning – unge og eldre, tilflyttere og sør-varangerværinger, student eller i jobb, ja vi ønsker rett og slett deltakere som speiler mangfoldet av innbyggerne i kommunen.

Når: Mandag 27. mars fra klokken 16.30 – 21.00 på Grenselandmuseet.

Hvem holder innspillverkstedet? Professor Ove Jakobsen og førsteamanuensis Vivi Storsletten fra Nord universitet i Bodø.

Interessert? Spørsmål? Meld deg på da vel!
Send mail til: Torstein.lindheim@varangermuseum.no (husk navn, alder og hvor du bor). Maks 40 deltakere! Ved spørsmål ring/sms: 922 42 637.

Les mer: https://www.sor-varanger.kommune.no/grense-jakobselv-fotefar-mot-nord.6582081-17830.html