Hilsen fra Kautokeino – brev og bilder fra perioden 1951-1955. Enno og Elisabeth Brokke

Hilsen fra Kautokeino – brev og bilder fra perioden 1951-1955. Enno og Elisabeth Brokke