Hus i Finnmark, Arvid Petterson

Hus i Finnmark, Arvid Petterson

VAM Hus i FinnmarkFra Finnmarks kultur- og bygningshistorie.

I denne boka blir du invitert på en rundtur i Finnmarks kultur- og bygningshistorie gjennom tekst og illustrasjoner fra de fleste stedene i Finnmark. Gjennom «Hus i Finnmark» blir vi kjent med grenselandet Finnmark, med en kulturhistorie og med bygningsmiljøer basert på et bredt spekter av kulturtradisjoner, blant annet knyttet til våre to naboland, Finland og Russland.

Arvid Petterson/Fortidsminneforeningen avdeling Finnmark, 2005.

kr. 150,-