Invitasjon til seminar om kulturarv og mobilisering i Vardø og Vadsø 10. og 11 April 2019

Invitasjon til seminar om kulturarv og mobilisering i Vardø og Vadsø 10. og 11 April 2019

Påmeldingsfrist 15. mars

Riksantikvaren, Finnmark fylkeskommune og Vardø kommune inviterer til seminar i Vadsø og Vardø 10. og 11. april 2019.

Lokalt arbeid med kulturminner og kulturhistorie vekker ofte stort engasjement. Slik energi er med på å understøtte og legitimere en god forvaltning av kulturminnene, men vil også kunne være en kraft som kan brukes inn i utviklingsarbeidet på andre måter.

På seminaret stiller vi spørsmålet om hvordan kulturminner og kulturhistorie kan mobilisere aktører og nye ressurser for utviklingsarbeid.

Mer info på Vardø kommunes hjemmeside: https://www.vardo.kommune.no/invitasjon-til-seminar-om-kulturarv-og-mobilisering-i-vardoe-og-vadsoe-…

Program og påmelding her : SKMBT_C25319030610240