Korona stikker kjepper i hjulene for utstillingsarbeidet

Korona stikker kjepper i hjulene for utstillingsarbeidet

Helt siden sommeren 2020 har Vadsø museum-Ruija kvenmuseum samarbeidet med de danske utstillingsdesignerne i NO PARKING om å utvikle utstillingen til museet for kvener og norskfinner i Vadsø som fornyes i disse dager. Samarbeidet har i hovedsak vært digitalt. Nylig fikk Vadsø kommune avslag på sin søknad om unntak fra innreiseforbud, for at NO PARKING skulle kunne komme til Norge å arbeide. Museet jobber med en storslagen åpning og har allerede satt åpningsdato. Åpningen blir 26.august 2021.

NO PARKING har vært engasjert i prosjektet siden mars 2020. De har jobbet med videreutvikling av forprosjektet som pågikk i 2019, og design, konsept og innhold. Samarbeidet med museet har fungert godt, men det har likevel blitt konsekvenser på grunn av koronasituasjonen. Under normale omstendigheter ville NO PARKING hatt flere besøk til Vadsø i perioden, bl.a. for å se på lokalene og planlegge omfang og plasseringer av installasjoner i utstillinga; og ansatte ved museet ville ha besøkt verkstedet i Danmark for å se på materialer, modeller og test av ulike løsninger.

– Vi har i stedet måttet trekke alle gjenstandene inn i den digitale scenografien. I tillegg har vi ikke hatt muligheten til å sjekke de tekniske installasjonene i utstillingsbygget slik vi pleier å gjøre, forteller Morten Ranmar, prosjektleder og sjef for NO PARKING.

Morten Ranmar har arbeidet i 20 år med utstillingsprosjekter. Opprinnelig har han en grad i fotografering og filmproduksjon, og har skrevet flere filmmanuskripter og regissert filmer for TV og kinovisning. Det filmatiske arbeidet har gitt Ranmar en god følelse av dramaturgi og opplevelsesflyt. NO PARKING har de siste årene fokusert på utvikling, design og digital kommunikasjon for museer og opplevelsessentre, og deres styrke er å finne en hovedhistorie og utvikle de konseptuelle tilnærmingene, i samarbeid med museumsansatte og eksperter. I Vadsø museum-Ruija kvenmuseum sitt tilfelle har dette så langt nesten kun blitt et digitalt samarbeid. Fra museets side har det å ikke ha fysiske idemyldringsmøter vært et savn.

– Det blir alltid flere ideer og drodling rundt temaer på fysiske møter. Det blir også mer entusiasme og glede og humør over felles oppgaver når man treffes over bordet, forteller Mia Krogh, avdelingsleder ved museet.

Vi alle har jo måtte gå over til digitale møteformer, men hva er det som går tapt i en slik utstillingsprosess når den kun må gå digitalt?

– Det er innimellom dårlig lyd, bildet hakker, og man sier ikke alt man hadde tenkt å si, nettopp av den grunn – «vi tar det på mail etterpå!». Da forsvinner noen av de umiddelbare tankene man hadde og dialogen og idemyldringen man kunne hatt rundt enkelte ideer, og en del ting glemmes og blir borte, svarer Mia Krogh.

– Den digitale plattformen er greit for gjennomgang av elektroniske dokumenter, men det kan være vanskelig å lage oppgaveløsninger sammen. Du har heller ikke en dialog der du kan se på objekter og materialprøver sammen, legger Morten Ranmar til.

SPEKTA som NO PARKING samarbeider med, leverer den fysiske utstillingen og er i gang med konstruksjon. Planen er å montere utstillingen i mai-juni, deretter siste finish, justeringer på tekster og digitale løsninger i løpet av sommeren. Men hva vil bli konsekvensen om NO PARKING ikke kommer seg opp til Vadsø før åpningen?

– Det er en risiko for at de tekniske installasjonene må tilpasses, og dermed skaper merkostnader for klienten. Videre er det stor sannsynlighet for at innhold på f.eks. skjermer og projeksjoner må justeres etter åpningen, som heller ikke er inkludert i budsjettet, trekker Ranmar fram.

– Utstillingen hadde nok vært litt mer utviklet på dette tidspunktet uten korona, konkluderer Mia Krogh. Men uansett om NO PARKING kommer til Norge eller ikke så skal utstillingen stå ferdig og åpnes 26.august 2021.

Fakta om utstillingen:

  • Utstillingen blir i den nybygde delen av museet, på ca. 300 kvm, som har høyere tak, og er formmessig inspirert av Varangerhuset
  • Det er et kulturhistorisk museum, og utstillingen skal si noe om hva og hvem kvenene er, skissere noen historiske og kulturelle hovedtrekk, og formidle utvikling og revitalisering av kultur og språk, samt si noe om identitet og tilhørighet
Illustrasjon fra en planlagt del av utstillinga, av No Parking.

For mer informasjon:

Mia Krogh, avdelingsleder Vadsø museum-Ruija kvenmuseum, tlf. 40704501, e-post: mia.krogh@varangermuseum.no

Morten Ranmar, prosjektleder og sjef i NO PARKING: mr@noparking.dk