Kvenuka 2017 vel gjennomført

Kvenuka 2017 vel gjennomført

Kvenuka er en del av Vadsø museum – Ruija kvenmuseums faste tilbud i Den kulturelle skolesekken til elever i 1.-, 5.- og 8.trinn i Vadsø kommune. Hvert år introduseres elevene for et tema knyttet til kvensk kultur, dette året var tema Varangerhus. Flere av de eldste husene i Vadsø kommune er Varangerhus, en spesiell hustype der man har både bolig og fjøs under samme tak.

Varangerhus knyttes først og fremst til kvener som begynte å bygge disse hustypene i Varangerområdet fra 1840-1850 årene. Varangerhusene ble etter hvert bygget og brukt av alle etniske grupper, i hovedsak på nordsiden av Varangerfjorden.

Store deler av Finnmark ble ødelagt under 2.verdenskrig som følge av krigshandlinger, og flere byer ble brent helt ned da tyskerne forlot området. Systematisk nedbrenningen ble ikke gjort i Vadsø og dette gjør at hus som ble bygget før krigen, er svært viktige kulturminner.

Kvenuka Sentrum 2017

1.klasse løser oppgave om Varangerhus. Foto: Gyrid Øyen / Varanger museum.

Tilsammen 194 elever deltok på Kvenuka. I byen fikk 1.- og 5. trinn fikk lære mer om hustypen på museet i Grensen 1, mens 8.trinn ble sendt ut på en kulturløype i Indre byen i Vadsø. Gjennom flere oppgaver fikk de muligheten til å bli bedre kjent med hustypen, lære å se forskjell på hus, stedsnavn og noen la kanskje merke til nye detaljer i nærmiljøet.

Ordstafett med kvenske og norske ord. Foto: Maija Liisa Björklund

Ordstafett i slåttemarken med kvenske og norske ord. Foto: Maija Liisa Björklund

Oppmåling av steingjerde. Foto: Maija Liisa Björklund
Oppmåling av steingjerde. Foto: Maija Liisa Björklund

 

I Vestre Jakobselv fikk elevene Kvenuka på besøk til skolen for første gang. Etter en introduksjon til hustypen i skolegården gjennomførte alle klassene en kulturløype lokalt om Varangerhus og næringer på 1800-tallet som endte ved Reisænengården på Finneset. Med i formidlingen var kunstner Maija Liisa Björklund fra prosjektet Kven Connection som bidro med kvenske ord og begreper i tilknytning til temaet.