Lot vi oss lure av Russland?

Lot vi oss lure av Russland?

Debatten finner sted i Bodø og vises på storskjerm ved Vardø museum i Skolegata 1. Etter debatten vil det være åpent for ordskifte.

Krigsminnesmerker, norsk-russiske seremonier og historiereiser over grensen: Har nordlendingene vært håpløst naive? Lytring inviterer til en debatt om vårt forhold til Russland, og spør også om krigshistorien i nord heller er et uttrykk for sterke menneskelige bånd.

Debattpanelet i Bodø består av:
Steinar Aas, Nord universitet
Eva Husby, tidligere ordfører i Hasvik
Lars West Johnsen, politisk redaktør i Dagsavisen
Kari Aga Myklebost, UiT
Per Kristian Olsen, journalist

Debattleder: Amund Trellevik, Investigate Europe

Debatten i Bodø arrangeres av Lytring (https://site.nord.no/lytring/) . Lytring eies av Nord universitet og Nordlandsforskning. Lytring skal sette kunnskapen og forskningen ved disse institusjonene på kartet, og skape et rom for dialog og diskusjon med andre kunnskapsinstitusjoner.

Vises på storskjerm i Skolegata 1 (Gammelskolen) onsdag 24. januar kl 19.00.