Minun pikku laulukirja – Min lille sangbok

Minun pikku laulukirja – Min lille sangbok
Tämä laulikirja oon hyvä lähtökohta sekä pienile ja suurile oppia kvääniä somala tavala. Kirjassa oon 16 tradisunellia ja tuttua norjalaista lastenlaulua jokka oon käänetty kvääniksi. Muun myötä «Lille Petter edderkopp», «Trollmors vuggevise», «Bæ, bæ, lille lam», ja «Ro, ro, til fiskeskjær» oon myötä. Kirjassa oon takana sanalista jossa osa sanoista oon kovotto norjaksi ja kvääniksi. 

Mari Keräsellä oon mastergraadi suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen alalta ja hän tutkii kväänin ja phjassaaamen kielenstandardiseerausta. Hän sai inspirasuunin kirjhaan ko hän työteli «kielidyssin» kans. Se oon tietheelinen metoodi  jota käytethäan ko opetethaan minoriteettikieliä lastentarhaan lapsile.Min lille sangbok
Denne sangboken er et godt utgangspunkt for å lære kvensk til både små og store på en morsom måte. Her er kvensk oversettelse av 16 tradisjonelle og kjente norske barnesanger, blant annet «Lille Petter edderkopp», «Trollmors vuggevise», «Bæ, bæ, lille lam», og «Ro, ro, til fiskeskjær». Bak i boken finnes en ordliste der en del av ordene er samlet i norsk og kvensk versjon. 

Mari Keränen har mastergrad i finsk-ugrisk språkforskning og forsker på språkstandardisering av kvensk og nordsamisk. Inspirasjon til boken fikk hun da hun jobbet med «språkdusj», en vitenskapelig metode som brukes i undervisning av barnehagebarn i minoritetsspråk.