I grenseland. Morten Jentoft

I grenseland. Morten Jentoft

Historien om Frode Berg og livet på innsiden av norsk etterretning og russiske fengsler.