Mulighetsstudie om ivaretakelse av lokal industrihistorie

Mulighetsstudie om ivaretakelse av lokal industrihistorie

Grenselandmuseet, Varanger museums avdeling på Kirkenes, har den glede å meddele en snarlig oppstart av Mulighetsstudie om ivaretakelse av lokal industrihistorie- flytting, restaurering, sikring og utstilling av en Lectra Haul dumper etter A/S Sydvaranger, etter innvilget søknad hos Troms og Finnmark Fylkeskommune.

Grenselandmuseet har blant annet lokal industrihistorie som tema og formidler historie om A/S Sydvaranger gjennom utstillinger i og utenfor Grenselandmuseet. A/S Sydvaranger har hatt stor betydning for oppbygging av det moderne samfunnet i Sør-Varanger. A/S Sydvaranger har vært og er en del av identiteten til kommunen og befolkninga.
I 2003 fikk museet donert et kjempestort dekk som var brukt til Sydvarangers maskiner: Lectra Haul dumpere. Dekket i seg selv veier 4 tonn og har en diameter på 3,1 meter. Dekket ble plassert og stilt ut utenfor Grenselandmuseet. Rett ved siden av dekket ble det etablert en lekeplass ‘’Minidagbruddet’’, med to tonn pukk fra Sydvaranger gruve i Bjørnevatn. Det settes opp informasjonsskilt i uteområdet, og satsing på ekstra belysning er under planlegging og gjennomføring.

Museet har ambisjon om å utvide formidlingstilbud/utstillinger i uteområdet, for besøkende og lokalbefolkning i og utenfor våre åpningstider. Av tema/ gjenstander som allerede er stilt ut ute refererer mye til vår lokale industrihistorie, og snart kommer en del om arbeiderforeningen Norden Klippe på plass.

Før avviklingen av A/S Sydvaranger i 1997, ble en del tekniske utstyr og maskiner gitt til museet. Blant disse var det en stor dumper av den ovennevnte modellen Lectra Haul. Dumperen har stått og står fortsatt i gruveområdet i Bjørnevatn. Disse store dumperne var spesielt beregnet på åpen gruveindustri med lastekapasitet på 150 tonn for å frakte gråberg og malm fra dagbruddene. Totalt hadde det vært 14 Lectra Haul, Mark 36 dumpere/malmtruckene fra firmaet Unit Rig & Equipment Co (Canada) som ble brukt i gruva fra 1974. Av de siste fem som ble levert i 1982, finnes en på Norsk Fjellsprengningsmuseum (nord for Lillehammer), og en ved porten til gruveområdet i Bjørnevatn.

Grenselandmuseet ønsker å undersøke muligheten for å flytte dumperen fra Bjørnevatn til Kirkenes og stille den ut i museets uteområde. De store maskinene forteller om hvor stor dimensjon gruvedrift har hatt i Sør-Varanger. Å stille ut en slik maskin, sammen med andre gruverelaterte gjenstander er med på å skape lokal stolthet og ivareta identiteten som industrien skapte.

LECTRA HAUL, MARK 36 DUMPER/MALMTRUCK har en bredde på 6,71m, høyde 5,46m. lengde 11,81m. Den har 6 dekk som samlet veier 24 tonn. Toppfart 45 km/t. Dieseldrevet V16 motor med ca. 1600 hk driver en generator som gir strøm til elektriske navmotorer (hjulmotorer) ved de doble bakhjulene. Disse dumperne har en egenvekt på 89252kg.

Mulighetsstudiet har hovedmandat til å se på om det er realistisk å flytte dumperen til uteområdet ved Grenselandmuseet. Studiet vil dekke følgende problemstillinger som må avklares, før en kan dra konklusjon om veien videre:
• Vi må avklare juridisk eierskap av dumperen.
• Vi må se på mulige metoder for transport av Dumperen fra Bjørnevatn til Kirkenes.
• Vi må undersøke mulighet for restaurering av en slik maskin, hvem utfører det, hvor lang tid det tar og hva det koster.
• Vi må også undersøke hvilke nødvendige sikringstiltak som må gjennomføres i forbindelse med å ivareta sikkerhet til publikum.
• På grunn av dumperens størrelse og vekt, må vi sjekke om grunnen utenfor museet er solid nok til å være forsvarlig fundament. Vi må komme i kontakt med myndigheter og grunneier angående undersøkelse av grunnen og eventuell ny regulering av museets uteområde.

Les mer om Fylkesrådets bevilgninger til vedlikehold og forvaltning av industrihistoriske kulturminner i Troms og Finnmark: https://www.tffk.no/tjenester/kulturarv/aktuelt-kulturarv/skal-bevare-kulturhistoriske-spor-fra-industrien.29574.aspx

(Foto: Anna Lankinen/Varanger museum)