Museet og Kvenfestivalen samarbeider om feiring!

Museet og Kvenfestivalen samarbeider om feiring!

Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga er tilegnet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er i tillegg til å være lokalmuseum for Vadsø og bygdene rundt, ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kultur og historie, og skal være et nasjonalt museum for kvener/norskfinner.

KVENFESTIVALEN – KVÄÄNIFESTIVAALI er festival som har fokus på kvensk kultur og språk i Varangerområdet. Festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Utleieservice AS, Nord-Varanger Kvenforening, Kvensk språksenter Vadsø – Vesisaaren kväänin kielisentteri, Vadsø historielag, og Vadsø bibliotek. Den ble første gang arrangert i juni 2019 etter initiativ fra Ørlygur Jessen i Utleieservice AS.

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum har siden museet stengte i februar i fjor forberedt seg på en storstilt feiring når museet åpner igjen 26. august. Siden mars i år har det vært klart for Kvenfestivalen – Kväänifestivaali, som har blitt arrangert i Vadsø siden 2019, at de ikke ville kunne gjennomføre festivalen som planlagt i juni 2021, og at datoen for festivalen måtte flyttes til høsten.

– Det var da helt naturlig å tenke at vi kunne samarbeide med museet om arrangementer i åpningsuka deres, forteller ny festivalleder for Kvenfestivalen – Kväänifestivaali, Raymond Olufsen. – Hele arbeidsgruppa var enige om at et samarbeid med åpninga var en glimrende idé, og sammen skal vi lage en skikkelig kulturfest i uke 34.

Prosjektkoordinator for museumsåpninga, Monica Milch Gebhardt fra Varanger museum forteller at museet var like entusiastiske til et slikt samarbeid. – Samarbeidet med Kvenfestivalen gjør at vi kan utvide festen omkring museumsåpninga fra to dager til nesten en hel uke. Det blir kulturarrangementer med kvensk og norskfinsk tematikk fra tirsdag 24. august til og med søndag 29. august.

Avdelingsleder Mia Krogh ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum sier seg enig og minner om at selve museumsåpninga blir torsdag 26. august, med et heldags fagseminar 27. august. Både museet og kvenfestivalen vi fylle dagene rundt med aktiviteter for små og store. På grunn av restriksjoner omkring smittevern vil det kreves påmelding for flere av arrangementene. Programslipp skjedde fredag 4. juni kl. 12.00 utenfor det snart innflyttingsklare Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Programmet finner dere her!

Kontakt:

Mia Krogh, avdelingsleder, Vadsø museum-Ruija kvenmuseum.

E-post: mia.krogh@varangermuseum.no, tlf. 407 04 501

Raymond Olufsen, festivalleder, Kvenfestivalen – Kväänifestivaali

Epost:  raymond@kvenskspraksenter.com, tlf. 913 24 568

Representanter for arbeidsgruppa til Kvenfestivalen og arbeidsgruppa for museumsåpning foran den nye inngangen på Vadsø museum- Ruija kvenmuseum i forbindelse med programslippet.. Fra venstre: Lisbeth R. Dragnes (Vadsø museum-Ruija kvenmuseum), Turid Strand, (Varanger museum), Monica Milch Gebhardt (Varanger museum), Ørlygur Jessen (Utleieservice AS), Hilde Melhuus Lorentzen (Vadsø bibliotek), Trygg Jakola (Vadsø historielag) og Raymond Olufsen (Kvensk språksenter AS). Foto: Bjørn Hildonen, Ságat.

Grafisk design for Kvenfestivalen ved Tomi Vaara, Vaara Graphic Design AS.