Nå bygges utstilling!

Nå bygges utstilling!

Siste innspurt i utstillingsbygging på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, – Vadsøs befolkning gis gratis inngang ut året i nymuseet.

Nå nærmer det seg nyåpning av museet i Vadsø og det jobbes på spreng i og rundt museet. Hovedattraksjonen vil være den nye basisutstillinga «Kohtaaminen Jäämeren kans – Møtet med Ishavet».

 – Utstillinga handler om kvensk/norskfink kultur og historie, forteller Mia Krogh, avdelingsleder ved Vadsø museum – Ruija kvenmuseum. – I tillegg til å fortelle historien, har det også vært viktig for oss å få fram at kvener og norskfinner er et folk som fortsatt finnes den dag i dag, og være med på å løfte fram stolthet og tilhørighet til denne kulturen.

Utstillingsdesigner Morten Ranmar fra danske NO PARKING er i Vadsø nå for å bistå med oppsetting av utstillinga og er fornøyd med at de foreløpig ligger noen dager før skjema. De danske designerne og deres samarbeidspartnere i Spekta, som bygger utstillingen NO PARKING har designet, har måttet vente lenge på å få komme til Vadsø på grunn av corona pandemien. Heldigvis var det lagt inn god margin i planleggingen og utstillinga vil stå klart til åpninga 26. august.  Både utstillingsdesigner og avdelingsleder kjenner like fullt på tidspresset.

– Det er fortsatt veldig mye å gjøre før det er klart, men vi gleder oss veldig til vi endelig kan vise publikum utstillinga som vi har jobbet så lenge med.

I tillegg til ny utstilling så vil museet ha oppdaterte lokaler til både kafé, museumsbutikk, formidlingsarealer, magasiner til samlingsforvalting og konferanserom.

Etter åpning 26. august ønsker Vadsø museum – Ruija kvenmuseum at flest mulig skal få oppleve både museet og utstillinga, og inviterer til gratis inngang for alle i åpningshelga. For lokalbefolkninga utvides denne invitasjonen til å gjelde hele 2021. – Vi ønsker at folk skal føle museet som sitt, forteller avdelingsleder Mia Krogh, – Derfor velger vi å gi lokalbefolkninga gratis inngang i utstillinga ut året, og innfører samtidig årskort som gir inngang til utstillingene gjennom hele året. Årskortet for 2021 blir gratis for innbyggere i Vadsø kommune.

Åpningsarrangement 26. august med tittelen «Tervetulemaa kothiin – Velkommen hjem» henviser også til at museet ønsker at publikum skal føle seg hjemme her, forteller Krogh og håper på mye besøkende i tiden framover.


Video-illustrasjon av hvordan det kan se ut når museet åpner 26. august. Illustrasjon: NO PARKING

Varanger museum mottok i 2018 midler over statsbudsjettets post «Nasjonale kulturbygg» til ombygging av NRK-bygget i Vadsø til moderne museumsfasiliteter og ny basisutstilling. Museet og utstillinga er tilegnet den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner. Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er i tillegg til å være lokalmuseum for Vadsø og bygdene rundt, ansvarsmuseum for kvensk/norskfinsk kultur og historie, og skal være et nasjonalt museum for kvener/norskfinner.

Mer info, kontakt:

Mia Krogh, avdelingsleder Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, tlf 40704501, e-post: mia.krogh@varangermuseum.no

Morten Ranmar, prosjektleder og sjef i NO PARKING: mr@noparking.dk

I gråværet i starten av august kommer også de siste tingene på plass på utsiden av museet. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.

Et siste fredelig minutt på museet før det siste innspurt. Video: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum – Ruija kvenmuseum

 

Fremsidefoto:

Avdelingsleder Mia Krogh og utstillingsdesigner Morten Ranmar i utstillingslokalet tidlig i august. Foto: Lisbeth R. Dragnes/Vadsø museum – Ruija kvenmuseum