Nesten tusen lokale eiendomsdokumenter på nett!

Nesten tusen lokale eiendomsdokumenter på nett!

Eiendomsdokumenter fra Vardø og omegn samt Gamvik kan nå søkes opp på digitalarkivet.no

Vi har no publisert nesten tusen eldre eigedomsdokument på digitalarkivet.no. Dokumenta er knytt til eigedomar i Vardø, Smelror, Ytre-Kiberg, Persfjord, Syltefjord og Risfjord i Gamvik, og består av skjøter, grunnbrev, branntakstar, målebrev og diverse brev, notat og kartskisser.

Materialet gjev høve til å følgje eigedomsforhold gjennom fleire generasjonar og er indeksert på matrikkelnummer, årstal og stad.

Vi vonar dette rikhaldige materialet vil kome til nytte og glede for mange, og dersom det er behov for hjelp til å bruke materialet kan de ta kontakt med oss.

Det digitaliserte materialet finn du ved å følgje lenkene:

Skjøter og grunnbrev i Vardø By, nr. 1:
https://www.digitalarkivet.no/source/109921

Skjøter og grunnbrev i Vardø By, nr. 2:
https://www.digitalarkivet.no/source/110215

Faste eiendommer i Vardø Herred:
https://www.digitalarkivet.no/source/110216

Om du ønskjer å sjå ei oversikt over alt materiale vi har publisert på Digitalarkivet kan du følgje lenka:
https://www.digitalarkivet.no/search/sources…

Dokumenta som er publisert tilhøyrer arkivet etter Brodtkorb handel A/S.