Nordens Klippe 110 år.

Nordens Klippe 110 år.

Arbeiderforeningen kjent for fanen: "Ned med tronen, alteret og pengevældet"

8. september 1906, i det samme året som oppstarten av gruvedriften ved A/S Sydvaranger,  ble det holdt et demonstrasjonsmøte i Kirkenes. Arrangementet måtte gjennomføres ute da lokalet ikke hadde plass til alle som møtte opp.
Stortingsmann Egede-Nissen holdt et flammende foredrag for flere hundre arbeidere.

Etter foredraget ble Nordens Klippe stiftet og 53 stykker tegnet medlemskap den kvelden. Navnet tok de etter rallare. Ellisif Wesselsteinen Egede-Nissen talte fra.
Svensken Jonas Nyström ble valgt som leder og Ellisif Wessel som sekretær og kasserer.

Begge foto: Ellisif Wessel/ Varanger museums samlinger