Ny bok om kvensk/norskfinsk muntlig kultur

Ny bok om kvensk/norskfinsk muntlig kultur

Ei sole sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger Kvääniitten/norjansuomalaisten suulinen perine Varenkissa.

Forsidefoto: Samuli Paulaharju/Museiverket i Helsingfors, digitalt fargelagt av Color Your Past /Per Ivar Somby

Antologien Ei sole sorrakieli. Kvensk/norskfinsk muntlig tradisjon i Varanger Kvääniitten/norjansuomalaisten suulinen perine Varenkissa (red. Reidar Bakke, Trygg Jakola og Kaisa Maliniemi) er basert på innsamlingsarbeidet på Varanger halvøya i årene 2015-16. Musikkviter Reidar Bakke har samlet inn en omfattende mengde av muntlig tradisjon i forbindelse med prosjektet «kvensk/norskfinsk immateriell kulturarv i Varanger». Hensikten med prosjektet har vært å samle inn, dokumentere og formidle nyere informasjon om den kvenske/norskfinske immaterielle kulturarven, slik den gjenspeiles og kommer til uttrykk i dag. I det foreliggende materialet finner vi rim og regler, historier og fortellinger, sanger og musikkstykker fra den kvenske/norskfinske kulturen i Vadsø, Kirkenes, Svanvik, Neiden, Bugøynes, Vestre Jakobselv, Kariel, Vadsø, Skallelv og Kiberg. Boka inneholder også en stor mengde historiske bilder fra ulike steder omkring Varangerfjordområdet og mennesker der.

Boka blir lansert i forbindelse med seminaret «Ta språket tilbake/Ota kielen takasin!» kl. 18.00 16.10.2018. på Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Grensen 1.

Nedenfor ser du eksempelsider fra boka. Den inneholder en stor menge historiske fotografi fra Varanger, men også dokumentasjon av kvenske/norskfinske bidragsytere som formidler denne kulturarven i dagens samfunn.

 

Boken kan bestilles på post@varangermuseum.no og koster 300 kr.