Nybyggerliv på Bjørklund gård

Nybyggerliv på Bjørklund gård
Formidlingsopplegg om nybyggerliv på Bjørklund gård i Pasvik med elever fra Skogfoss og Pasvik skole.

I september besøkte Sør-Varangerskolenes femtetrinn gamle Bjørklund gård i forbindelse med Varanger museums årlige undervisningsopplegg i Den kulturelle skolesekken.

Opplegget går ut på at elevene gjennom praktiske oppgaver skal lære om hvordan det var å leve i Pasvikdalen for mer enn hundre år siden, samt om migrasjon og grensehistorie. Elevene får bruke barkeverktøy og lærer om lafteteknikk, de karder og tvinner sin egen ulltråd, og de gjør utforskningsoppgaver ute og inne på gården. Dette var femte året vi gjennomførte dette opplegget, med gode tilbakemeldinger fra elever og lærere. Vi takker for dagene med årets elever, og ser frem til å møte neste års kull!

Foto: Varanger museum/Monica Milch Gebhardt

Om Bjørklund gård
På 1800- og til begynnelsen av 1900-tallet var den statlige bekymring for muligheten til å hevde Norges suverenitet overfor det mektige Russland betydelig. En av statens løsninger på dette problemet var at det ble gitt insentiver til at bønder fra Sør-Norge skulle slå seg som bønder og lojale norsktalende borgere i det nord-østligste hjørne av Norge. Bjørklund gård var en av de første gårdene som ble ryddet som følge av statens initiativ, og gården var i drift fra 1870-1970 da den ble overtatt av museet. Bjørklund gård skal være med på å formidle historien om folk som bodde i Pasvikdalen, hvordan de levde, og hvorfor de kom dit.