Om Varanger museum

Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Selskapets formål er å organisere innsamling, bevaring, forskning og formidling av kulturhistorien i Øst-Finnmark, og ha ansvar for drift og forvaltning av de samlinger og anlegg som er konsolidert i selskapet. Varanger museum skal bidra til at de deltagende kommunene får et godt museumstilbud, med avdelinger i alle eierkommunene.

Museet har 20 fast ansatte medarbeidere, og forvalter rundt regnet 60 kulturhistoriske eiendommer. Vi er en kompetansebedrift med spesielt fokus på grensekontakt, pomorhistorie, kvensk/norskfinsk kultur, partisanhistorie og Varangers øvrige lokalhistorie. Vi ønsker å gi en opplevelse av Varangers og nordområdenes eldre og nyere historie, kultur og natur.

Varanger museum skal ha en aktiv samfunnsrolle, være en kulturfaktor i Norges nordøstligste hjørne og utvikle samarbeidet med nabolandene. Museet skal ha en faglig fri rolle.