Museumsstyret

Museets styre består av seks representanter, to fra hver eierkommune samt en representant for de ansatte. Valgperioden for styret er fire år. Nåverende styresammensetning ble konstituert 9. juni 2020.

Kurt Wikanstyreleder (Sør-Varanger)Kurt.Wikan@ffk.no900 32 225
Harald Sunde styremedlem (Sør-Varanger)haral-su@online.no908 31 337
Einar Niemistyremedlem (Vadsø)einar.niemi@uit.no901 47 532
Randi Sjøliestyremedlem (Vadsø)rasjoeli@online.no913 28 632
Monica Esbensenstyremedlem (Vardø)monicaesbensen@me.com918 30 716
Hege Furusetstyremedlem (Vardø)hege-skogstrollet@live.no416 05 461
Gry Andreassenstyremedlem (ansattes representant)Gry.Andreassen@varangermuseum.no789 94 887
Gerd Stenevaramedlem (Sør-Varanger)gerd.stene.gs@gmail.com977 41 086
Magny Bakkenvaramedlem (Sør-Varanger)magny@virtualkirkenes.com416 45 034
Tore Gundersenvaramedlem (Vadsø)toregun12@gmail.com911 59 623
Carina B. Abrahamsenvaramedlem (Vadsø)carina.b. abrahamsen@vadso.kommune.no413 34 382
Trond Ånetsen
varamedlem (Vardø) trondanetsen@gmail.com477 19 590
Catrine Rosanoff Aronsen varamedlem (Vardø) c.r.aronsen@gmail.com951 03 978
Synnøve F. Eikevik varamedlem (ansattes representant)synnove.eikevik@varangermuseum.no938 70 131

 

Protokoller fra styremøter

2015
Protokoll styremøte 09.02.2015
Protokoll styremøte 19.05.2015
Protokoll styremøte 16.10.2015
Protokoll styremøte 02.11.2015
Protokoll styremøte 11.12.2015

2016
Protokoll styremøte 16.02.2016
Protokoll styremøte 19.09.2016
Protokoll styremøte 18.11.2016
Protokoll styremøte 01.12.2016
Protokoll styremøte 13.12.2016

2017
Protokoll styremøte 10.02.2017
Protokoll styremøte 27.02.2017
Protokoll styremøte 24.04.2017
Protokoll styremøte 31.07.2017

2018
Protokoll styremøte 19.02.2018
Protokoll styremøte 02.05.2018
Protokoll styremøte 24.09.2018
Protokoll styremøte 19.11.2018

2019
Protokoll styremøte 31.01.2019
Protokoll styremøte 13.02.2019
Protokoll styremøte 30.04.2019
Protokoll styremøte 03.09.2019
Protokoll styremøte 25.11.2019

2020
Protokoll styremøte 17.02.2020
Protokoll styremøte 09.06.2020
Protokoll styremøte 25.06.2020
Protokoll styremøte 24.08.2020
Protokoll styremøte 03.11.2020

2021

Protokoll styremøte 01.01.2021 
Protokoll styremøte 19.02.2021
Protokoll styremøte 12.03.2021
Styremøte 15.-17.03.2021 Unn. off. Personal: ansettelse avdelingsleder Vardø
Styremøte 03.05.2021 Unn. off. Personal: Lønnsramme
07.05.2021 Sak 19/21 Vedtak sa 19/21
Styremøte 29.06.2021 Unn. off. Personal: ansettelse direktør Varanger museum