Museumsstyret

Museets styre består av seks representanter, to fra hver eierkommune samt en representant for de ansatte. Valgperioden for styret er fire år. Nåverende styresammensetning ble konstituert 9. juni 2020.

Gunn Bodil Mathisen  styreleder (Sør-Varanger) gunnbodil@gmail.com 907 62 093
Harald Sunde  styremedlem (Sør-Varanger) haral-su@online.no 908 31 337
Einar Niemi  styremedlem (Vadsø) einar.niemi@uit.no 901 47 532
Randi Sjølie  styremedlem (Vadsø) rasjoeli@online.no 913 28 632
Catrine R. Aronsen  styremedlem (Vardø) c.r.aronsen@gmail.com 951 03 977
Trond Ånetsen  styremedlem (Vardø) trondanetsen@gmail.com 477 19 590
Gry Andreassen  styremedlem (ansattes repr.) Gry.Andreassen@varangermuseum.no 922 59 895
Robert Nesje  varamedlem (Sør-Varanger)    
Magny Bakken  varamedlem (Sør-Varanger) magny@virtualkirkenes.com 416 45 034
Sigurd V. Richardsen  varamedlem (Vadsø)    
Carina B. Abrahamsen  varamedlem (Vadsø) carina.b. abrahamsen@vadso.kommune.no 413 34 382
Monica Esbensen  varamedlem (Vardø) monicaesbensen@me.com 918 30 716
Christer H. Karlsen  varamedlem (Vardø)    
Monica M. Gebhardt  varamedlem (ansattes repr.) Monica.Milch.Gebhardt@varangermuseum.no 407 04 506

 

Protokoller fra styremøter

2024
Protokoll fra styremøte 08.02.2024

2023
Protokoll styremøte 08.02.2023
Protokoll styremøte 19.04.2023
Protokoll styremøte 31.08.2023
Protokoll styremøte 03.11.2023

2022
Protokoll styremøte 25.02.2022
Protokoll styremøte 13.05.2022
Protokoll styremøte 22.08.2022

2021
Protokoll styremøte 01.01.2021 
Protokoll styremøte 19.02.2021
Protokoll styremøte 12.03.2021
Styremøte 15.-17.03.2021 Unn. off. Personal: ansettelse avdelingsleder Vardø
Styremøte 03.05.2021 Unn. off. Personal: Lønnsramme
07.05.2021 Sak 19/21 Vedtak sa 19/21
Styremøte 29.06.2021 Unn. off. Personal: ansettelse direktør Varanger museum
Protokoll styremøte 10.08.2021
Protokoll styremøte 24.11.2021

2020
Protokoll styremøte 17.02.2020
Protokoll styremøte 09.06.2020
Protokoll styremøte 25.06.2020
Protokoll styremøte 24.08.2020
Protokoll styremøte 03.11.2020

2019
Protokoll styremøte 31.01.2019
Protokoll styremøte 13.02.2019
Protokoll styremøte 30.04.2019
Protokoll styremøte 03.09.2019
Protokoll styremøte 25.11.2019

2018
Protokoll styremøte 19.02.2018
Protokoll styremøte 02.05.2018
Protokoll styremøte 24.09.2018
Protokoll styremøte 19.11.2018

2017
Protokoll styremøte 10.02.2017
Protokoll styremøte 27.02.2017
Protokoll styremøte 24.04.2017
Protokoll styremøte 31.07.2017

2016
Protokoll styremøte 16.02.2016
Protokoll styremøte 19.09.2016
Protokoll styremøte 18.11.2016
Protokoll styremøte 01.12.2016
Protokoll styremøte 13.12.2016

2015
Protokoll styremøte 09.02.2015
Protokoll styremøte 19.05.2015
Protokoll styremøte 16.10.2015
Protokoll styremøte 02.11.2015
Protokoll styremøte 11.12.2015