Museumsstyret

Museets styre består av seks representanter, to fra hver eierkommune samt en representant for de ansatte. Valgperioden for styret er fire år. Nåverende styresammensetning ble konstituert 9. juni 2020.

Kurt Wikanstyreleder (Sør-Varanger)Kurt.Wikan@ffk.no900 32 225
Harald Sunde styremedlem (Sør-Varanger)haral-su@online.no908 31 337
Einar Niemistyremedlem (Vadsø)einar.niemi@uit.no901 47 532
Randi Sjøliestyremedlem (Vadsø)rasjoeli@online.no913 28 632
Monica Esbensenstyremedlem (Vardø)monicaesbensen@me.com918 30 716
Elljan Johnsennestleder (Vardø)elljan7@hotmail.com950 75 754
Gry Andreassenstyremedlem (ansattes representant)Gry.Andreassen@varangermuseum.no984 60 720
Gerd Stenevaramedlem (Sør-Varanger)gerd.stene.gs@gmail.com977 41 086
Magny Bakkenvaramedlem (Sør-Varanger)magny@virtualkirkenes.com416 45 034
Tore Gundersenvaramedlem (Vadsø)toregun12@gmail.com911 59 623
Carina B. Abrahamsenvaramedlem (Vadsø)carina.b. abrahamsen@vadso.kommune.no413 34 382
Eirik Andre Kristensen
varamedlem (Vardø)varangerphoto@gmail.com402 30 661
Odd Inge Haravikvaramedlem (Vardø)oih61@online.no907 60 021
Synnøve F. Eikevik varamedlem (ansattes representant)synnove.eikevik@varangermuseum.no938 70 131

 

Protokoller fra styremøter

2015
Protokoll styremøte 09.02.2015
Protokoll styremøte 19.05.2015
Protokoll styremøte 16.10.2015
Protokoll styremøte 02.11.2015
Protokoll styremøte 11.12.2015

2016
Protokoll styremøte 16.02.2016
Protokoll styremøte 19.09.2016
Protokoll styremøte 18.11.2016
Protokoll styremøte 01.12.2016
Protokoll styremøte 13.12.2016

2017
Protokoll styremøte 10.02.2017
Protokoll styremøte 27.02.2017
Protokoll styremøte 24.04.2017
Protokoll styremøte 31.07.2017

2018
Protokoll styremøte 19.02.2018
Protokoll styremøte 02.05.2018
Protokoll styremøte 24.09.2018
Protokoll styremøte 19.11.2018

2019
Protokoll styremøte 31.01.2019
Protokoll styremøte 13.02.2019
Protokoll styremøte 30.04.2019
Protokoll styremøte 03.09.2019
Protokoll styremøte 25.11.2019

2020
Protokoll styremøte 17.02.2020
Protokoll styremøte 09.06.2020
Protokoll styremøte 25.06.2020