Representantskapet

Representantskapet er driftsselskapets høyeste myndighet og representerer eierne. De behandler og godkjenner saker i tråd med lov om interkommunale selskap, blant annet oppnevning av styremedlemmer, vedtak om selskapsavtale, selskapets regnskap, budsjettramme og økonomiplan. Representantskapet består av to representanter fra hver av de tre kommunene.

Representantskapet i Varanger museum IKS:
Eilif Johannesen, Sør-Varanger, leder
Cecilie Hansen, Sør-Varanger

Christine Nielssen, Vardø
Robert Jensen, Vardø

Willy Pedersen, Vadsø
Bernt‐Aksel Jensen, Vadsø

Protokoll repskapsmøte 260416