Representantskapet

Representantskapet er driftsselskapets høyeste myndighet og representerer eierne. De behandler og godkjenner saker i tråd med lov om interkommunale selskap, blant annet oppnevning av styremedlemmer, vedtak om selskapsavtale, selskapets regnskap, budsjettramme og økonomiplan. Representantskapet består av to representanter fra hver av de tre kommunene. Nåverende representantskap ble konstituert februar 2020.

Representantskapet i Varanger museum IKS:

Rune Rafaelsen Sør-Varanger, lederrune.rafaelsen@sor-varanger.kommune.no
Hanne Christine Holmberg Sundfær Sør-VarangerHchs.sp@outlook.com
Wenche Pedersen Vadsøwenche.pedersen@vadso.kommune.no
Audhild Schanke Vadsøingjerdsc@gmail.com
Christine Nilssen Vardø, nestlederchristinenilssen@hotmail.com
Frank Cato Lahti Vardøfrankcato@gmail.com
Pål Gabrielsenvaramedlem Sør-Varangerpkg@svk.no
Gunn Bodil Mathisenvaramedlem Sør-Varanger
Willy Pedersenvaramedlem Vadsøwillyapedersen@gmail.com
Asle Persenvaramedlem Vadsøaspersen@online.no
Ørjan Jensenvaramedlem Vardøorjan.jensen@vardo.kommune.no
Svanhild Kristiansenvaramedlem Vardøsvanhild.kristiansen@vardo.kommune.no