Representantskapet

Representantskapet er driftsselskapets høyeste myndighet og representerer eierne. De behandler og godkjenner saker i tråd med lov om interkommunale selskap, blant annet oppnevning av styremedlemmer, vedtak om selskapsavtale, selskapets regnskap, budsjettramme og økonomiplan. Representantskapet består av to representanter fra hver av de tre kommunene. Nåverende representantskap ble konstituert februar 2020.

Representantskapet i Varanger museum IKS:

Lena Bergeng Sør-Varanger, lederlena.bergeng@svk.no
Hanne Christine Holmberg Sundfær Sør-VarangerHchs.sp@outlook.com
Wenche Pedersen Vadsøwenche.pedersen@vadso.kommune.no
Audhild Schanke Vadsøingjerdsc@gmail.com
Yvonne Andersen BangsundVardø, nestlederyvonne.bangsund@tffk.no
Frank Cato Lahti Vardøfrankcato@gmail.com
Pål Gabrielsenvaramedlem Sør-Varangerpkg@svk.no
Gunn Bodil Mathisenvaramedlem Sør-Varangergunnbodil@gmail.com
Willy Pedersenvaramedlem Vadsøwillyapedersen@gmail.com
Asle Persenvaramedlem Vadsøaspersen@online.no
Ørjan Jensenvaramedlem Vardøorjan.jensen@vardo.kommune.no
Svanhild Kristiansenvaramedlem Vardøsvanhild.kristiansen@vardo.kommune.no

2021

Protokoll representantskapsmøte 08.01.2021