Representantskapet

Representantskapet er driftsselskapets høyeste myndighet og representerer eierne. De behandler og godkjenner saker i tråd med lov om interkommunale selskap, blant annet oppnevning av styremedlemmer, vedtak om selskapsavtale, selskapets regnskap, budsjettramme og økonomiplan. Representantskapet består av to representanter fra hver av de tre kommunene. Nåverende representantskap ble konstituert februar 2020.

Representantskapet i Varanger museum IKS, 2023-2027:

Magnus Mæland Sør-Varanger magnus.maeland@sor-varanger.kommune.no  
Franziska Kraiczy Sør-Varanger franziska@pikene.no  
Audhild Schanke Vadsø ingjerdsc@gmail.com  
Kjersti Sjursen Lien Vadsø kjersti_sl@hotmail.com   
Christine Nilsen Vardø christinenilssen@hotmail.com  
Frank Cato Lahti Vardø frankcato@gmail.com  
Tina-Agnete Bønå varamedlem Sør-Varanger tinaag@online.no  
Tor Fredrik Nilsen varamedlem Sør-Varanger tore.nilsen@sor-varanger.kommune.no  
Amy Brox Webber varamedlem Sør-Varanger    
Rune Rafaelsen varamedlem Sør-Varanger    
Tony Kollstrøm varamedlem Vadsø    
Per Yngve Christensen varamedlem Vadsø    
Morten Bredahl varamedlem Vardø    
Turid Ramlet varamedlem Vardø    
Christen Strømland Skretting varamedlem Vardø    
Ørjan Jensen Varamedlem Vardø    

 

2024:

Innkalling m/saksliste representantskapsmøte 07.05.2024

2023:

Protokoll representantskapsmøte 29.03.2023
Protokoll representantskapsmøte 27.11.2023

2022:

Protokoll representantskapsmøte 21.04.2022
Protokoll representanskapsmøte 24.11.2022

2021:

Protokoll representantskapsmøte 08.01.2021
Protokoll representantskapsmøte 28.05.2021