Einar II

I 1991 fikk Vardø Museum tillatelse fra Fiskeridepartementet til å bevare et kondemnert fiskefartøy "Einar II" på antikvarisk grunnlag. Båten ble da listeført i Riksantikvarens "Fartøyliste" over fredede og verneverdige fartøy. I 2011 fikk Einar II forhøyet statusen til «vernet skip» av Riksantikvaren.

Einar II er en motorskøyte på 41 fot, bygd på Hemnesberg, for havfiske utenfor Vardø, i 1934 av familien Andreassen. Familien eide og drev båten i Vardøområdet i over 50 år, helt fram til kondemneringstidspunktet på slutten av 1980-tallet.

Motoren er av type semidiesel på 35 hestekrefter. Båten ble forlenget i 1937 og nytt styrhus ble montert i 1969. Fartøyet er en av de første fiskebåtene i Finnmark som fikk montert elektrisk lys ombord i 1935 og radiotelefon i 1947. Båten ble benyttet til post– og passasjertrafikk mellom Vardø og Vadsø under andre verdenskrig.

I de første årene etter overtagelse ble det gjennomført diverse vedlikeholdsarbeider samt tilpasninger for passasjerer med sengebenker i lasterommet. Tidlig på 1990–tallet ble det dannet en venneforening, kalt Einar IIs venner, som skulle ha ansvar for drift og vedlikehold av fartøyet. Denne foreningen er ikke oppløst men har så lenge fartøyet har ligget på slipp vært inaktiv. Museet har tatt initiativ til at foreningen gjenoppstår med forhenværende medlemmer samt søke å utvide foreningen med flere aktive medlemmer. Flere medlemmer har uttalt seg svært positivt til at museet har tatt initiativ og får gjennomført restaurering av båten, og ønsker å delta på ulike nivåer.

Museet vil ønske venneforeningen svært velkommen til å delta i aktiviteter og bruk av båten, men museet vil ha hovedansvaret for forvaltningen av båten.

Båten ble tatt opp på Bye Slippen i 1997 og noe reparasjonsarbeid ble utført, men finansiering manglet og båten ble liggende på slippen helt fram til 2011. Riksantikvaren har vist fornyet interesse for båten og gitt midler til restaurering i årene 2011 – 2015. Restaureringsarbeidet er gjennomført i Vardø av Nordnorsk Fartøyvernsenter. På nåværende tidspunkt er det kun ferdigstillelse som gjenstår før båten kan sjøsettes igjen. Etter planen skal Einar II sjøsettes høsten 2015.

Mer informasjon

http://einar2.blogspot.no/
http://vardorestored.com/

Kontakt
vardo@varangermuseum.no