Knutepunkt Kiberg, Nasjonalpark

Klimaendringer er en av nåtidens største utfordringer. Hva innebærer utfordringene for mennesket og naturen, og har museumssektoren en rolle å spille i formidlingen av disse?

Varanger Museum, UiT Norges arktiske universitet og Varangerhalvøya nasjonalparkstyre, skal belyse hvordan naturen, landskap og nasjonalparkens historie er, og vil være påvirket av menneskeskapte klimaendringer. Prosjektet skal utvikle en metodikk forankret i natur– og kulturbasert opplevelse og dialog som foregår i parken.

Mål med prosjektet
Prosjektet skal oppfordre til forståelse for og begeistring for vår felles naturarv, og belyser for dagens barn og ungdom utfordringer og konsekvenser som finnes i menneskeskapte klimaendringer i dag og i fremtiden.

Prosjektet skal også utvikle en metodikk som er basert på bruk av alle sansene i opplevelse av, og bevegelse gjennom, nasjonalparkens landskap, støttet av et dialogbasert tilbud som forbereder besøket, og bearbeiding av opplevelser og inntrykk etter besøket.

Kontakt

Rådgiver Morien Rees på tlf. 454 87 295 eller epost morien.rees@varangermuseum.no