Kvenfestivalen – Kväänifestivali

Festivalen er et samarbeidsprosjekt mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Utleieservice, Nord-Varanger Kvenforening, Vadsø kvenske språksenter – Vesisaaren kväänin kielisentteri, Vadsø historielag, Vadsø bibliotek og Finnmark fylkesbibliotek. Den ble første gang arrangert i juni 2019 etter initiativ fra Ølli Jessen i Utleieservice AS.

Samarbeidsaktørene håper at dette skal bli en årlig festival i Vadsø med fokus på kvensk/norskfinsk kultur og språk i Varangerområdet.

OBS: Kvenfestivalen – Kväänifestivaali 2020 må dessverre avlyses på grunn av korona-restriksjoner. Arbeidsgruppa håper at vi kan presentere deler av det planlagte programmet ved en senere anledning. Det blir kanskje mulig med et arrangement allerede til høsten.

Festivalen har egen hjemmeside og facebookside.

Programmet for festivalen i 2019. Oppsummering av festivalen 2019 sett fra museet.

Kontakt: Tomi Vaara, prosjektleder, tomi.vaara@kvenfestivalen.no