Museumipaja – verksted for barn og unge på museet

Vadsø museum-Ruija kvenmuseum og Fortidsminneforeningen i Finnmark arrangerer gratis verksteder for barn og unge!

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Fortidsminneforeningen i Finnmark har med støtte fra Kulturtanken, klargjort og tatt i bruk egne verkstedslokaler for barn og unge. Gjennom sommeren og høsten 2022, og vår og sommer 2023 har vi jevnlig hatt åpne dager i verkstedet der man kan få prøve seg på ulike sløydaktiviteter, lære håndverksteknikk og få utfolde seg kreativt. Til utvalgte datoer gjennom perioden har kunstner og pedagog Arnhild Hegge bidratt i med sitt store engasjement og sin mangfoldige kunnskap.

Museumipaja (kvensk for museum = museumi og verksted/smie = paja) er et gratis tilbud for barn og unge som vil prøve seg på snekring og annen sløyd, og krever ingen forkunnskaper. Det er ingen påmelding, og man trenger ikke være med hver gang.

Voksne foresatte både med og uten snekkererfaring er også hjertelig velkomne, og for barn under 10 år som vil delta, er det anbefalt å ha med en voksen.

 

Vi avslutter prosjektet sammen med Fortidsminneforeningen i Finnmark og støttet av Kulturtanken med en hel dag i verkstedet ledet av to profesjonelle håndverkere fra RidduDuottarMuseat! Dette blir også en avslutning på sommerens aktiviteter for barn og unge som midler fra Bufdir og Vadsø kommune har muliggjort:

Velkommen til åpent verksted lørdag 26. august  kl. 11.00-17.00!

Bror Salamonsen og Gunnar Grønnvold demonstrerer tradisjonelt verktøy og teknikker.

Bli med å spikke, snekre og skape!

Helt gratis å være med på!

 

Send gjerne en epost til formidler Lisbeth R. Dragnes lisbeth.dragnes@varangermuseum.no om du har spørsmål!

Takk til alle som har deltatt!

Velkommen! Tervetulemaa! Tervetuloa!

 

Om Fortidsminneforeningen i Finnmark:

Fortidsminneforeningen i Finnmark sin hovedoppgave er å framheve, verne og ta vare på ulike kulturminner og kulturmiljøer, både norske, samiske og kvenske/norskfinske. Finnmark avdeling arbeider i tillegg med å trekke fram det som er særegent for Finnmark, både av eldre og nyere kulturminner, herav også gjenreisningsbebyggelse. Vi skal drive informasjon gjennom framvisning av gode eksempler på ivaretaking og istandsetting, og kjempe for det som er bevaringsverdig mot forfall og rivning. Avdelingen vil også arbeide for videreføring av kunnskap om antikvarisk restaurering.

Det er videre en oppgave å skape forståelse for kulturarven og få folk til å se at vi har mye å være stolte av også i Finnmark. Det er derfor viktig å fortelle at det står igjen en god del bygninger i Finnmark fra før krigen. Mange av disse er fredet, automatisk – eller vedtaksfredet. Vi må få bort myten om at alt ble brent i Finnmark.

 

Om Vadsø museum-Ruija kvenmuseum:

Museet er en del av Varanger museum IKS og er lokalt museum for Vadsø og bygdene rundt, og nasjonalt ansvarsmuseum for den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.