Museumipaja – verksted for barn og unge på museet

Museumipaja (kvensk for museum = museumi og verksted/smie = paja) er et gratis tilbud for barn og unge som vil prøve seg på snekring og annen sløyd, og krever ingen forkunnskaper.

«Museumipaja – Museumsverksted for barn og unge» ble startet som et samarbeidsprosjekt gjennom 2022 og 2023, mellom Vadsø museum – Ruija kvenmuseum og Fortidsminneforeningen i Finnmark.  Prosjektet fikk støtte fra Kulturtankens midler til Inkludering i kulturlivet. Formålet med prosjektet var å opprette et sløydverksted på museet, og arrangere gratis verkstedsaktiviteter for barn og unge på fritiden, med fokus på tradisjonshåndverk.

I prosjektperioden ble det i alt holdt 19 åpne og gratis verksteder, med besøk av totalt 165 barn og 77 voksne. Her har store og små fått prøve seg på ulike sløydaktiviteter, lært håndverksteknikk og fått utfolde seg kreativt.

Til utvalgte datoer gjennom hele perioden har kunstner og pedagog Arnhild Hegge bidratt til gjennomføringen, og til et større arrangementet i august 2023 ledet tradisjonshåndverkerne Bror Salamonsen og Gunnar Grønnvold fra RiddoDuottarMuseat verkstedsaktivitetene med presentasjon av tradisjonelt verktøy og veiledning til mange flotte og kreative sløydprodukter.

Verkstedet er for tiden vinterstengt, men følg med for annonsering av aktiviteter i sommerhalvåret! 

 

Send gjerne en epost til museumsformidler Lisbeth R. Dragnes lisbeth.dragnes@varangermuseum.no om du har spørsmål.

 

Museet ønsker å takke Fortidsminneforeningen og alle de innleide fagpersonene for fantastisk samarbeid og Kulturtanken for støtten!

Og tusen takk til alle som har deltatt!

 

Om Fortidsminneforeningen i Finnmark:

Fortidsminneforeningen i Finnmark sin hovedoppgave er å framheve, verne og ta vare på ulike kulturminner og kulturmiljøer, både norske, samiske og kvenske/norskfinske. Finnmark avdeling arbeider i tillegg med å trekke fram det som er særegent for Finnmark, både av eldre og nyere kulturminner, herav også gjenreisningsbebyggelse. Vi skal drive informasjon gjennom framvisning av gode eksempler på ivaretaking og istandsetting, og kjempe for det som er bevaringsverdig mot forfall og rivning. Avdelingen vil også arbeide for videreføring av kunnskap om antikvarisk restaurering.

Det er videre en oppgave å skape forståelse for kulturarven og få folk til å se at vi har mye å være stolte av også i Finnmark. Det er derfor viktig å fortelle at det står igjen en god del bygninger i Finnmark fra før krigen. Mange av disse er fredet, automatisk – eller vedtaksfredet. Vi må få bort myten om at alt ble brent i Finnmark.

 

Om Vadsø museum-Ruija kvenmuseum:

Museet er en del av Varanger museum IKS og er lokalt museum for Vadsø og bygdene rundt, og nasjonalt ansvarsmuseum for den nasjonale minoriteten kvener/norskfinner.