Oppstadvever fra Sør-Varanger

– en studie i tekniske egenskaper, utbredelse og bruk av en gammel vevtype.

Bakgrunn
Tidlig på 1900-tallet var Bertrand Nilsen finnemisjonens utsending i Finnmark. Han kjøpte flere grenevever i Sør-Varanger som han sendte til etnografisk museum i Kristiania. Både vevene og korrespondansen mellom Bertrand Nilsen og etnografisk museum eksisterer. Det ser ut til at praksisen med å veve grener på oppstadvev i Sør-Varanger tar slutt i denne perioden, og det er i dag lite oppmerksomhet omkring denne veven i området.

Kunnskap rundt veving på oppstadvev formidles i dag av norske museer på Vestlandet, i skoltesamiske kulturinstitusjoner i Finland, i sjøsamiske kulturinstitusjoner i Nord-Norge, foruten flere steder ellers i Europa. Derfor vil en studie av oppstadvever fra Sør-Varanger gi interessante sammenligningsmuligheter av tradisjoner på tvers av regionale og nasjonale grenser.

Mål
Søke kunnskap om oppstadveven i Sør-Varanger, introduksjon, bruk og avhending, tekniske egenskaper og sammenlignbare problemstillinger rundt oppstadvever i andre områder.

Formidle kunnskapen i utstillinger, praktiske opplegg og skriftlig materiale.

Rekonstruere en vev til selvstudium for publikum.

Kontakt
Konservator Bodil Knudsen Dago,  bodil.dago@varangermuseum.no eller tlf. 78 99 48 83