Trolldomsprosessene i Finnmark, et formidlingsprosjekt

Varanger Museum har et formidlingsansvar for minnestedet over ofrene for trolldomsprosessene i Vardø som består av tre komponenter: kunst , arkitektur og historie. Skapt av den fransk-amerikanske kunstneren Louise Bourgeois,  den sveitsiske arkitekten Peter Zumthor og professor i historie Liv Helene Willumsen som er ansvarlig for tekstene til de 91 minnetavlene inne i minnehallen. Museets mål er å gi lokalbefolkningen og besøkende en helhetlig tilnærming til trolldomsprosessene gjennom kunst, arkitektur, og en utstilling hvor stemmene til ofrene høres. Samtidig som man belyser museets samfunnsrolle i dag, gjennom å vise til menneskerettighetsutfordringer som gjenspeiler rettspraksisen i de historiske trolldomsprosessene.

Prosjektet har så langt utviklet et solid undervisningsopplegg av trolldomsprosessene forankret i lokalhistorien knyttet til Minnestedet Steilneset. Gjennom pedagogiske verktøy som dramapedagogikk, filosofi og kunstpedagogikk får elevene være med på en reise i 1600-tallets Vardø, hvor hensikten er å gjenspeile kompleksiteten i trolldomsforfølgelsene, samt at man trekker de store linjene til samme type problematikk som finnes i dag. Det er dessverre slik at fremdeles blir mennesker rundt om i verden forfulgt på bakgrunn av annerledeshet, det være seg religion, seksualitet, politisk og filosofisk ståsted. Det finnes også enkelte steder i verden i dag hvor det fremdeles pågår trolldomsforfølgelse.

I avslutningen av prosjektet ønsker museet å arrangere et formidlerseminar om det å formidle vonde kulturminner.

Prosjektet ble avsluttet i 2015.

Kontakt
Prosjektleder Synnøve Fotland Eikevik, synnove.eikevik@varangermuseum.no eller tlf 40704511