Varangerhus

Varangerhus er en unik bygningstype som har preget landskapet i Varanger.

Det er et kombinasjonshus med bolighus og fjøs knyttet sammen med en indre midtgang. Huset hadde alle gårdsfunksjoner under samme tak. Det kunne inneholde stall, høysjå, lagringsrom og badstu i enkelte tilfeller. Varangerhuset var praktisk og godt tilpasset klimaet her. Man sparte bygningsmaterialer, kunne utnytte varmen fra husdyrene og man behøvde ikke å gå ut for å få matet og stelt dyrene. Varangerhuset er et viktig kulturminne som viser en egenartet byggeskikk og representerer en gjenstående del av Finnmarks førkrigsbebyggelse. Det fins kombinasjonshus flere steder i Norge og andre land, men Varangerhuset skiller seg ut. Det har fått sin spesielle form gjennom ulike kulturpåvirkninger og en historisk utvikling. Viktige inspirasjoner for Varangerhuset var den lokale samiske fellesgammen som også hadde folk og dyr under samme tak. I tillegg regnes kombinasjonshus i russisk-karelsk område som nært beslektet. Her var det tett kontakt med Varangerområdet gjennom Pomorhandel, fiske og innvandring. Husets utforming var tilpasset klima og topografi. Varangerhuset er en verdifull kulturarv for kvener/ norskfinner og den øvrige befolkningen i området.

Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. I bydelene Ytre- og Indrebyen i Vadsø finnes fortsatt mange eldre hus, det samme gjelder flere av bygdene i kommunen. Her ses mange eksempler på Varangerhus.

Mange av disse gamle husene er i ferd med å forsvinne. Det rives og bygges om i takt med at bruken og behovene endrer seg. I samarbeid med bygdelagene i kommunen har museet kartlagt Varangerhus i Vadsø kommune. I flere år har museet dokumentert og samlet inn materiale som hustegninger, foto, arkiv i tillegg til intervjuer med huseiere om disse husene. I 2016 ble det laget en utstilling om Varangerhus da museet flyttet inn i det tidligere NRK-bygget i Grensen 1. I 2018 ble det publisert en artikkel om Varangerhus i boka Et inkluderende museum, kulturelt mangfold i praksis av Kaisa Maliniemi og Tove Kristiansen.

Kontakt: Konservator Tove Kristiansen, Vadsø museum-Ruija kvenmuseum. Epost: tokr@varangermuseum.no eller tel. 40 70 45 03.

Besøk gjerne vår side på Digitalt museum og søk på «Varangerhus» for flere bilder.