Varangerhus

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum har i flere år dokumentert Varangerhus og har et prosjekt gående. Varangerhus er en unik bygningstype i norsk sammenheng og har vært en viktig del av Vadsøs lokale byggeskikk. Et av målene har vært å lage en ny utstilling om hustypen, som ble realisert i 2016 da utstillinga «Varangerhus» åpnet på museet da NRK-bygget ble tatt i bruk. Vi ønsker også å publisere et museumshefte om temaet.

Vadsø kommune står i en særstilling i Finnmark i forhold til bevart eldre førkrigsbebyggelse. Rundt 700 bygninger overlevde andre verdenskrig. I bydelene Ytre- og Indrebyen i Vadsø finnes fortsatt mange eldre hus, det samme gjelder flere av bygdene i kommunen. Her ses mange eksempler på Varangerhus, som er en hustype særpreget for området.

Varangerhuset var et kombinasjonshus med bolighus og fjøs knyttet sammen med en indre midtgang. Huset hadde alle gårdsfunksjoner under samme tak. Det kunne inneholde stall, høysjå, lagringsrom og badstu i enkelte tilfeller. Varangerhuset var praktisk og godt tilpasset det strenge klimaet i nord. Man sparte bygningsmaterialer, kunne utnytte varmen fra husdyrene og man behøvde ikke å gå ut for å få matet og stelt dyrene.

Mange av disse gamle husene er i ferd med å forsvinne. Det rives og bygges om i takt med at bruken og behovene endrer seg. I samarbeid med bygdelagene i kommunen forsøker museet å kartlegge hvor mange Varangerhus som fortsatt eksisterer i kommunen, for å kunne sammenlikne med kartlegginger som er gjort noen tiår tilbake.

Målet for prosjektet er å dokumentere historien disse husene representerer, om menneskers bruk og levevis i husene før og nå. Dette gjøres gjennom å intervjue de som bor i, har bodd i eller eier Varangerhus; i tillegg til innsamling av foto, gjenstander, hustegninger og annet arkivmateriale fra Varangerhus.