Vardø Restored

Vardø Restored

Vardø Restored tilrettelegger for nye fortellinger og fremtidsrettet næringsvirksomhet i Vardøs kulturhistoriske bygg.

Vardø er i dag den eneste byen i Finnmark der man kan oppleve en samlet førkrigsbebyggelse i en tydelig historisk bystruktur. Dette gjør byen unik nasjonalt. Vardø Restored er en byutviklingsstrategi med respekt for byens særpreg, rike kulturhistorie og lokale næringsinitiativer.

Vardø Restored består av et tverrfaglig team tilknyttet Varanger Museum, avdeling Vardø. Prosjektgruppen har kompetanse innen stedsutvikling, kulturminnevern, næringsutvikling, arkitektur, tradisjonshåndverk, storytelling og digital kommunikasjon. Noen av oss bor og jobber fast i Vardø, mens andre befinner seg i Tromsø, Bergen, Stavanger og Berlin og kommer til Vardø for å jobbe i kortere perioder. Men vi har alle en ting til felles: At vi digger Vardø og alle ildsjelene som sørger for at Vardø er en kickass plass.

Vardø Restored jobber etter en «folk først» filosofi, der fokus er på menneskene som eier og driver virksomheten sin i kulturminner. Lokale krefter i Vardø er, gjennom sitt pågangsmot og sin kjærlighet til byen, en nøkkel til vellykket byutvikling. Det er derfor grunnleggende å få frem menneskene bak husene. Dette gjøres gjennom deltakende prosess der prosjektgruppen er aktivt tilstede og lytter til huseiernes fortellinger, visjoner og utfordringer.

Huseiernes individuelle prosjekter og behov tas på alvor, og erfaringer videreutvikles i fellesskap. Prosjektgruppen hjelper aktørene med målrettet bistand til restaurering av bygninger, hjelp med søknader, nytenkende styrking av næringsvirksomhet, og strategisk byutvikling med kulturarv som utgangspunkt.

Vardø Restored er et samarbeid mellom lokale næringsaktører i Vardø, og offentlige nasjonale satsninger. Gode samarbeidspartnere sikrer faglig kompetanse og økonomisk handlingsrom til å gjennomføre gode kvalitetstiltak. Våre støttespillere er en forutsetning for langsiktig og målrettet arbeid med å istandsette og tilrettelegge for ny næringsaktivitet i Vardøs kulturhistoriske bygg.

Vardø Restored skal i løpet av de neste tre årene utvikle et grunnlag for en kulturminneplan for Vardø. Planen vil bli utviklet i samarbeid med folk og næringsliv i Vardø. Vardø kommune, Finnmark fylkeskommune og Husbanken er med som samarbeidspartnere.

Prosjektet er avsluttet fra Varanger Museums side, bruk kontaktinfo under for henvendelser.

http://vardorestored.com/

Kontakt
Prosjektleder Svein Harald Holmen, shholmen@icloud.com eller tlf 977 16 578