Fotosamlingen

Fotosamlingen til Vardø består av en stor mengde fotografier som spenner over et vidt spekter, deriblant historiske bilder av Vardø fra midten av 1800-tallet og fram til i dag.  Flere av disse skal etterhvert som vi finner opplysninger publiseres på Digitalt Museum. Selv om ikke alle bildene blir lagt ut på Digitalt Museum,  er det mulig å kontakte museet hvis man ønsker å se eller bruke enkelte bilder.

Vi er også svært interessert i opplysninger om bilder vi allerede har i våre samlinger, og kan ta i mot fotografier som er av interesse. Spør gjerne på museet hvis dere har bilder liggende som dere trenger informasjon om.

Nordre Våg 1955

Nordre Våg rundt 1955: Bildet er tatt fra det nye rådhuset på Valen. Motivet er karakteristisk for miljøet i havna på våren, og sett bort ifra båttypene så var dette et vanlig syn i flere tiår, spesielt etter havneutbyggingen på slutten av 1800-tallet.

Bilde Vardø anno 1881: Bildet er tatt fra Klondyke, som har vært et yndet sted for fotografer å ta panoramabilder av Vardø fra i alle år. Mange av de mest beskrivende bilder av byen er tatt fra nettopp denne høyden, og man kan sammenligne de forskjellige bildene og se hvordan byen utviklet seg. Bybildet har endret seg drastisk siden dette bildet ble tatt, og de eneste bygninger man kjenner igjen i dag er Saltbua og Tranbua, samt noen hus i Festningsgata i bakgrunnen. Festningsmurene skimtes helt til høyre på bildet. Vardø gamle kirke fra 1869 sees midt på bildet, og var et naturlig midtpunkt i de fleste oversiktsbilder av byen før krigen.

Bilde øverst til høyre: Ole Iversen, Gevaldiger ved Vardøhus Festning, en av mange vardøværinger som ble tatt bilde av på 1800-tallet av fotograf Jørgen Wickstrøm. Mange karakterfulle «typer» ble foreviget på disse portrettfotografiene, og gir et veldig levende inntrykk av hvilke mennesker som bodde i Vardø i den tiden byen vokste og fiskeri og handel blomstret.