Samlinger i Sør-Varanger

Museet har grensehistorie som hovedtema, og er dessuten lokalmuseum for Sør-Varanger. Samlingene gjenspeiler mangfoldet i dette grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland.

Grenselandmuseet har en omfattende samling av gjenstander, foto og arkivalia, samt fredede og verneverdige bygninger spredt rundt i kommunen. Blant annet har museet landets største samling av fotografier etter Ellisif Wessel, og vi forvalter dessuten arkiver og gjenstandsmateriale fra A/S Sydvaranger.

En stor del av samlingene kan ses i utstillingene ved Grenselandmuseet og på våre øvrige museumsanlegg. Resten er oppbevart i magasin, arkiv og hvelv.

Vi tar gjerne i mot nytt materiale til samlingen, har du fotografi, arkiv eller gjenstander kan du ta kontakt med oss for å gjøre en avtale: glm@varangermuseum.no  eller 78 99 48 80