Samlingsarbeid

Samlingsarbeid på et museum kan sies å være det usynlige arbeidet i et museum. Et museum får ofte tilbud om tilvekster, gjennom at publikum eller andre oppsøker oss og vil gi noe som de mener kan være av interesse for museet. Dette er avhengig av hvilke ansvarsområder det enkelte museet har. Det kan være alt fra gjenstander til fotosamlinger, arkiver etter organisasjoner eller lignende. Det er museets jobb å ivareta disse tingene fordi de er knyttet opp mot vår felles kulturarv.

Museene har ansvar for å forvalte og formidle vår felles kulturarv. Dette gjøres gjennom stadig arbeid med materialet vi har, samt å finne egnede måter å formidle historiene på. Det kan være gjennom utstillinger, fagartikler, foredrag eller formidling til barn og unge gjennom skolebesøk.

Arbeid med samlinger består også av å kategorisere, konservere og forske på det materialet vi har, og på den måten skape ny kunnskap om lokalsamfunnet, både før og nå. Et museum forvalter ikke bare fortiden; også samtidsdokumentasjon er et viktig område i samlingsforvaltningen. Det er gjennom vår fjerne og nære fortid vi kan forstå vår samtid. Mye av arbeidet med samlingene våre består av å registrere og dokumentere historien til den enkelte gjenstand eller fotografi, og mye tid blir brukt på å registrere disse slik at man får en systematisk oppbygging av gjenstandens, eller materialets historie og fortelling.