Sommerjobb ved Grenselandmuseet

Sommerjobb ved Grenselandmuseet

Ledige sommerjobber til ungdommer

Sommervikarer søkes til Grenselandmuseet i Kirkenes, Strand skoleinternat i Pasvik og Lassigården på Bugøynes.Hovedarbeidsoppgaver er betjening av museets publikum, i tillegg til oppgaver innenfor renhold og vedlikehold. Søkere må beherske norsk og engelsk. Opplæring vil bli gitt.

Søkere må være over 16.

Lønn: Tariff.

Søknadsfristen 20.mars.

Søknad med CV sendes til: Hild.Kristiansen@varangermuseum.no

Bekreftede kopier av vitnemål og attester leveres ved jobbintervju.

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved henvendelse til museumsleder Berit Nilsen, 4070 4505.

NAV utlysning her