Steilneset minnested – kunsten, arkitekturen og historien. Reidun Laura Andreassen og Liv H. Willumsen (red)

Steilneset minnested – kunsten, arkitekturen og historien. Reidun Laura Andreassen og Liv H. Willumsen (red)350 år etter at hekseprosessene i Finnmark var på sitt verste, blir kvinner rundt om i verden fortsatt anklaget for trolldom og heksekunst – og drept. Det sier Liv Helene Willumsen, professor ved Institutt for historie og religionsvitenskap på UiT Norges arktiske universitet.
Steilneset minnested i Vardø er en del av Statens vegvesens turistvegsatsing. Minnestedet er tegnet av arkitekt Peter Zumthor, og foruten historien om hans arkitektur og Louise Bourgeois kunst, med utgangspunkt i hennes installasjon på minnestedet, levendegjør boken rettsprotokollene til de 91 som ble ofret i de grusomme trolldomsforfølgelsene i Finnmark på 1600-tallet.

Kr. 329,-