Støtte til krigsminner

Støtte til krigsminner

Varanger Museum har fått 150 000 kr i tilskudd fra Riksantikvaren til arbeid med dokumentasjon av partisanhistorien og skjøtselsplan for Kibergnes kystfort. Krigens kulturminner er en av satsingene til Riksantikvaren i 2015.

Under 2. verdenskrig var grenseområdet i nordøst en viktig arena i forhold til både allierte og tyske forsyningskonvoier. Dokumentasjon og formidling av krigens kulturminner knyttet til Varangerfjorden og til partisanvirksomheten er en viktig del av den nasjonale fortellingen om krigsårene. Men historien er også en viktig del av den større fortellingen om hvordan Sovjetunionen, med bakgrunn i allierte forsyninger over Murmansk, bidro til å forandre utgangen av andre verdenskrig.

Det fantes en rekke tyske kystfort i Finnmark. Kibergneset, fastlands-Norges østligste punkt, var det største av disse. Partisanbygda Kiberg lå umiddelbart nedenfor kystfortet MAB 3./513 Kiberg.

Varanger museum ønsker etter hvert å etablere et nasjonalt partisansenter i Kiberg. Senteret skal ta for seg partisanhistorien i nord, Kibergs historie før under og etter krigen og historien om Kibergneset kystfort.

Foto: Fra Kibergnes kystfort, partisanbygda Kiberg i bakgrunnen. Foto: Varanger Museum.