Takreparasjon på Esbensengården er fullfinansiert

Takreparasjon på Esbensengården er fullfinansiert

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum er svært glade for at Vadsø kommunestyre torsdag 7. september 2017 sørget for å fullfinansiere reparasjon av taket på Esbensengården.

Det er bra at politikerne ser viktigheten av og tar ansvar for å holde egne staselige gamle bygninger ved like. Esbensengården på Sletten eies av Vadsø kommune, men driftes av Vadsø museum- Ruija kvenmuseum, og anlegget har vært museum siden 1980.

Handelshuset Esbensengården på Sletten i Vadsø er bygget opp i flere omganger fra midten av 1800-tallet av kjøpmann Rasmus Galberg Esbensen (1827-1914). Våningshuset ble reist i empirestil, som var vanlig i kjøpmanns- og embetsmannsmiljøet langs store deler av kysten på den tid. Huset er bygget av russisk lerketre, og laftet i flatøkset tømmer. Esbensengården ble fredet i 1990 og har svært stor verdi, som den eneste i sitt slag i Finnmark. Vadsø kommune er av de få heldige steder som har mange bygninger fra før 1940, noe som betyr mye for å gi byen og bygdene sitt særpreg.

De siste årene har taket på hovedhuset vært plaget med lekkasje, og det er gjennomført flere nødreparasjoner som har vist at hele taket må repareres. I dag er situasjonen prekær. Hovedproblemet er vanngjennomtregning i pappen, og utbedringen vil være omfattende. Det må utføres en antikvarisk restaurering av taket, der teglsteinen plukkes ned og merkes, videre rives sløyflekt bort. Pappen fjernes i sin helhet, og råteskadet tro skiftes ut. Ny papp legges og sløyflekt og teglstein tilbakeføres.

 

Fra reparasjon av taket på Esbensengården, 2014. Foto: Varanger museum/Sigrid Skarstein

 

Søknader for totalreparasjon av taket på Esbensengårdens hovedhus var sendt allerede i 2014, men har ikke kommet i gang grunnet manglende fullfinansiering. Det ble i 2014 gitt tilskudd fra Stiftelsen UNI og Vadsø kommune, museet har i tillegg avsatt egne midler til restaureringen. Det er sendt søknad til Riksantikvaren, men denne søknaden ble avslått ettersom Riksantikvaren ikke lenger gir tilskudd til kommunaleide bygg. Norsk kulturminnefond støtter heller ikke museer, og mulighetene for å søke ekstern finansiering for å vedlikeholde verdifull bygningsmasse er sterkt redusert. Men med full finansiering fra Vadsø kommune kan prosjektet settes i gang nå i høst.

 

Tekst: Sigrid Skarstein