test Påmelding til åpningen av nytt museum for kvener og norskfinner, Ruija museum – Vadsø kvenmuseum 26.-27.august

test Påmelding til åpningen av nytt museum for kvener og norskfinner, Ruija museum – Vadsø kvenmuseum 26.-27.august

Påmelding-her-knapp

Program 26.august kl. 12.00-15.00
Åpningsarrangement

Tervettulemaa kothiin – Velkommen hjem

Nobile kultursal, Oscarsgate 27.
Velkommen.
Hilsninger fra offentlige institusjoner, kvenske/norskfinske organisasjoner i Troms og Finnmark.

Kulturinnslag og opptreden av:
Forfatter Kjersti Anfinnsen, jazzmusiker Arve
Henriksen
, musiker Kristin Mellem, popmusiker Thea Thomassen, danser Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.

Regi: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Snorklipping og besøk på nytt museum for kvener og norskfinner, ved
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Grensen 1

Sang ved Vestre Jakobselv barnehage og Vadsø Mannsangforening, Omateko–Ruijan markkinat, og aktiviteter for barn og voksne.
Langåpent på museet med ny utstilling, kafé og museumsbutikk.

 

 

 

Program 27.august kl. 09.00-17.00
Fagseminar:

Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Velkommen.

I. Fornorskning, identitet og historie

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariatsleder og Pia Lane, kommisjonsmedlem, Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Samtale med unge kvener/norskfinner v/ Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT og Kristin Niclolaysen, filmskaper.


II. Tradisjonshåndverk i ny tid


Joar Nango,
arkitekt og kunstner. Ellen Width, Midt-Troms museum. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik Olsen,
Nord-Troms museum.


III. Minoriteter og mangfold


Vidar Fagerheim Kalsås,
HL-senteret.Natalina Jansen, Norske rom.Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, forsker NTNU. Stein R. Mathisen Prof., og Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT.

*Forbehold om endringer

Program 26.august kl. 12.00-15.00
Åpningsarrangement

Tervettulemaa kothiin – Velkommen hjem

Nobile kultursal, Oscarsgate 27.
Velkommen.
Hilsninger fra offentlige institusjoner, kvenske/norskfinske organisasjoner i Troms og Finnmark.

Kulturinnslag og opptreden av:
Forfatter Kjersti Anfinnsen, jazzmusiker Arve
Henriksen
, musiker Kristin Mellem, popmusiker Thea Thomassen, danser Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.

Regi: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Snorklipping og besøk på nytt museum for kvener og norskfinner, ved
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Grensen 1

Sang ved Vestre Jakobselv barnehage og Vadsø Mannsangforening, Omateko–Ruijan markkinat, og aktiviteter for barn og voksne.
Langåpent på museet med ny utstilling, kafé og museumsbutikk.

Program 27.august kl. 09.00-17.00
Fagseminar:

Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Velkommen.

I. Fornorskning, identitet og historie

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariatsleder og Pia Lane, kommisjonsmedlem, Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Samtale med unge kvener/norskfinner v/ Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT og Kristin Niclolaysen, filmskaper.


II. Tradisjonshåndverk i ny tid


Joar Nango,
arkitekt og kunstner. Ellen Width, Midt-Troms museum. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik Olsen,
Nord-Troms museum.


III. Minoriteter og mangfold


Vidar Fagerheim Kalsås,
HL-senteret.Natalina Jansen, Norske rom.Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, forsker NTNU. Stein R. Mathisen Prof., og Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT.

Programi 26. aukustikuuta klo. 12.00-15.00 Aukasemistapahtuma

Tervetulemaa kothiin  – Velkommen hjem

Nobile kulttuurisali, Oscarsgate 27
Tervetulemaa.

Tromssan ja Finmarkun viralisten institusuunitten, kväänin/norjansuomalaisten liittojen tervheisiä.

Kulttuuriesitys ja essiintyminen:
Kirjailija Kjersti Anfinnsen, jassimusikkeri Arve Henriksen, musikkeri Kristin Mellem, poppimusikkeri Thea Thomassen, tansaja Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.

Ohjaus: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Nauhanklippaaminen ja käyminen kväänitten ja norjansuomalaisten uuessa museumissa, Vesisaaren museumissa – Ruija kvenmuseumissa, Grensen 1
Annijoen lastentarhaan lapset ja Vesisaaren mieskuoro laulethaan, Omateko – Ruijan markkinat, ja aktiviteetit lapsia ja raavhaita varten.
Museumi oon pitkhään auki, ja siinä oon uusi näyttely, kafea ja museuminkauppa.

Programi 27. aukustikuuta klo. 09.00-17.00
Faakiseminaari:

Kväänin/norjansuomalainen kulttuuri ja identiteetti tääpänä

Tervetulemaa.

I. Norjalaistaminen, identiteetti ja histooria

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariaatin johtaja ja Pia Lane, kommisuunin jäsen, Tottuus- ja sovinonkommisuuni, UiT. Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Praati nuorten kväänitten/norjansuomalaisten kans, minkä johtaa Trine Kvidal- Røvik Prof., IMMKven UiT ja Kristin Nicolaysen, filmintekijä.

II. Uuen aian tradisjuunikäsityö

Joar Nango, arkitekti ja kynstneri. Ellen Width, Keski-Tromssan museumi. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik
Olsen, Pohjas-Tromssan museumi.

III. Minoriteetit ja monipuolisuus

Vidar Fagerheim Kalsås, HL-senteret. Natalina Jansen, Norske rom. Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, NTNUn tutkija. Stein R. Mathisen Prof., ja Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT.

*Programi saattaa muuttua.

Programi 26. aukustikuuta klo. 12.00-15.00 Aukasemistapahtuma

Tervetulemaa kothiin  – Velkommen hjem

Nobile kulttuurisali, Oscarsgate 27
Tervetulemaa.

Tromssan ja Finmarkun viralisten institusuunitten, kväänin/norjansuomalaisten liittojen tervheisiä.

Kulttuuriesitys ja essiintyminen:
Kirjailija Kjersti Anfinnsen, jassimusikkeri Arve Henriksen, musikkeri Kristin Mellem, poppimusikkeri Thea Thomassen, tansaja Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.

Ohjaus: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Nauhanklippaaminen ja käyminen kväänitten ja norjansuomalaisten uuessa museumissa, Vesisaaren museumissa – Ruija kvenmuseumissa, Grensen 1
Annijoen lastentarhaan lapset ja Vesisaaren mieskuoro laulethaan, Omateko – Ruijan markkinat, ja aktiviteetit lapsia ja raavhaita varten.
Museumi oon pitkhään auki, ja siinä oon uusi näyttely, kafea ja museuminkauppa.

Programi 27. aukustikuuta klo. 09.00-17.00
Faakiseminaari:

Kväänin/norjansuomalainen kulttuuri ja identiteetti tääpänä

Tervetulemaa.

I. Norjalaistaminen, identiteetti ja histooria

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariaatin johtaja ja Pia Lane, kommisuunin jäsen, Tottuus- ja sovinonkommisuuni, UiT. Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Praati nuorten kväänitten/norjansuomalaisten kans, minkä johtaa Trine Kvidal- Røvik Prof., IMMKven UiT ja Kristin Nicolaysen, filmintekijä.

II. Uuen aian tradisjuunikäsityö

Joar Nango, arkitekti ja kynstneri. Ellen Width, Keski-Tromssan museumi. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik
Olsen, Pohjas-Tromssan museumi.

III. Minoriteetit ja monipuolisuus

Vidar Fagerheim Kalsås, HL-senteret. Natalina Jansen, Norske rom. Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, NTNUn tutkija. Stein R. Mathisen Prof., ja Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT.


Illustrasjoner: Norconsult

Program 26.august kl. 12.00-15.00
Åpningsarrangement

Tervettulemaa kothiin – Velkommen hjem

Nobile kultursal, Oscarsgate 27.
Velkommen.
Hilsninger fra offentlige institusjoner, kvenske/norskfinske organisasjoner i Troms og Finnmark.

Kulturinnslag og opptreden av:
Forfatter Kjersti Anfinnsen, jazzmusiker Arve
Henriksen
, musiker Kristin Mellem, popmusiker Thea Thomassen, danser Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.
Regi: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Snorklipping og besøk på nytt museum for kvener og norskfinner, ved
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Grensen 1

Sang ved Vestre Jakobselv barnehage og Vadsø Mannsangforening, Omateko–Ruijan markkinat, og aktiviteter for barn og voksne.
Langåpent på museet med ny utstilling, kafé og museumsbutikk.

Programi 26. aukustikuuta klo. 12.00-15.00
Aukasemistapahtuma

Tervetulemaa kothiin  – Velkommen hjem

Nobile kulttuurisali, Oscarsgate 27
Tervetulemaa.
Tromssan ja Finmarkun viralisten institusuunitten, kväänin/norjansuomalaisten liittojen tervheisiä.

Kulttuuriesitys ja essiintyminen:
Kirjailija Kjersti Anfinnsen, jassimusikkeri Arve Henriksen, musikkeri Kristin Mellem, poppimusikkeri Thea Thomassen, tansaja Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.
Ohjaus: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Nauhanklippaaminen ja käyminen kväänitten ja norjansuomalaisten uuessa museumissa, Vesisaaren museumissa – Ruija kvenmuseumissa, Grensen 1
Annijoen lastentarhaan lapset ja Vesisaaren mieskuoro laulethaan, Omateko – Ruijan markkinat, ja aktiviteetit lapsia ja raavhaita varten.
Museumi oon pitkhään auki, ja siinä oon uusi näyttely, kafea ja museuminkauppa.

Program 27.august kl. 09.00-17.00
Fagseminar:

Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Velkommen.

I. Fornorskning, identitet og historie

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariatsleder og Pia Lane, kommisjonsmedlem, Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Samtale med unge kvener/norskfinner v/ Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT og Kristin Niclolaysen, filmskaper.


II. Tradisjonshåndverk i ny tid


Joar Nango,
arkitekt og kunstner. Ellen Width, Midt-Troms museum. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik Olsen, Nord-Troms museum.


III. Minoriteter og mangfold


Vidar Fagerheim Kalsås,
HL-senteret. Natalina Jansen, Norske rom. Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, forsker NTNU. Stein R. Mathisen Prof., og Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT.

Programi 27. aukustikuuta klo. 09.00-17.00
Faakiseminaari:

Kväänin/norjansuomalainen kulttuuri ja identiteetti tääpänä

Tervetulemaa.

I. Norjalaistaminen, identiteetti ja histooria

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariaatin johtaja ja Pia Lane, kommisuunin jäsen, Tottuus- ja sovinonkommisuuni, UiT. Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Praati nuorten kväänitten/norjansuomalaisten kans, minkä johtaa Trine Kvidal- Røvik Prof., IMMKven UiT ja Kristin Nicolaysen, filmintekijä.

II. Uuen aian tradisjuunikäsityö

Joar Nango, arkitekti ja kynstneri. Ellen Width, Keski-Tromssan museumi. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik Olsen, Pohjas-Tromssan museumi.

III. Minoriteetit ja monipuolisuus

Vidar Fagerheim Kalsås, HL-senteret. Natalina Jansen, Norske rom. Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, NTNUn tutkija. Stein R. Mathisen Prof., ja Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT

Program 26.august kl. 12.00-15.00
Åpningsarrangement

Tervettulemaa kothiin – Velkommen hjem

Nobile kultursal, Oscarsgate 27.
Velkommen.
Hilsninger fra offentlige institusjoner, kvenske/norskfinske organisasjoner i Troms og Finnmark.

Kulturinnslag og opptreden av:
Forfatter Kjersti Anfinnsen, jazzmusiker Arve
Henriksen
, musiker Kristin Mellem, popmusiker Thea Thomassen, danser Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.
Regi: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Snorklipping og besøk på nytt museum for kvener og norskfinner, ved
Vadsø museum – Ruija kvenmuseum, Grensen 1

Sang ved Vestre Jakobselv barnehage og Vadsø Mannsangforening, Omateko–Ruijan markkinat, og aktiviteter for barn og voksne.
Langåpent på museet med ny utstilling, kafé og museumsbutikk.

Programi 26. aukustikuuta klo. 12.00-15.00
Aukasemistapahtuma

Tervetulemaa kothiin  – Velkommen hjem

Nobile kulttuurisali, Oscarsgate 27
Tervetulemaa.
Tromssan ja Finmarkun viralisten institusuunitten, kväänin/norjansuomalaisten liittojen tervheisiä.

Kulttuuriesitys ja essiintyminen:
Kirjailija Kjersti Anfinnsen, jassimusikkeri Arve Henriksen, musikkeri Kristin Mellem, poppimusikkeri Thea Thomassen, tansaja Astrid Serine Hoel, Isä og Aftenstjernen.
Ohjaus: Frank Jørstad, Kvääniteatteri

Nauhanklippaaminen ja käyminen kväänitten ja norjansuomalaisten uuessa museumissa, Vesisaaren museumissa – Ruija kvenmuseumissa, Grensen 1
Annijoen lastentarhaan lapset ja Vesisaaren mieskuoro laulethaan, Omateko – Ruijan markkinat, ja aktiviteetit lapsia ja raavhaita varten.
Museumi oon pitkhään auki, ja siinä oon uusi näyttely, kafea ja museuminkauppa.

Program 27.august kl. 09.00-17.00
Fagseminar:

Kvensk/norskfinsk kultur og identitet i dag

Velkommen.

I. Fornorskning, identitet og historie

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariatsleder og Pia Lane, kommisjonsmedlem, Sannhets- og forsoningskommisjonen.
Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Samtale med unge kvener/norskfinner v/ Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT og Kristin Niclolaysen, filmskaper.


II. Tradisjonshåndverk i ny tid


Joar Nango,
arkitekt og kunstner. Ellen Width, Midt-Troms museum. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik Olsen, Nord-Troms museum.


III. Minoriteter og mangfold


Vidar Fagerheim Kalsås,
HL-senteret. Natalina Jansen, Norske rom. Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, forsker NTNU. Stein R. Mathisen Prof., og Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT.

Programi 27. aukustikuuta klo. 09.00-17.00
Faakiseminaari:

Kväänin/norjansuomalainen kulttuuri ja identiteetti tääpänä

Tervetulemaa.

I. Norjalaistaminen, identiteetti ja histooria

Einar Niemi, Prof. Emeritus UiT. Liss-Ellen Ramstad, sekretariaatin johtaja ja Pia Lane, kommisuunin jäsen, Tottuus- ja sovinonkommisuuni, UiT. Eva Josefsen, 1.amanuensis, TRUCOM UiT.
Praati nuorten kväänitten/norjansuomalaisten kans, minkä johtaa Trine Kvidal- Røvik Prof., IMMKven UiT ja Kristin Nicolaysen, filmintekijä.

II. Uuen aian tradisjuunikäsityö

Joar Nango, arkitekti ja kynstneri. Ellen Width, Keski-Tromssan museumi. Bror Ivar Salomonsen, RiddoDuottarMuseat. Hans Erik Olsen, Pohjas-Tromssan museumi.

III. Minoriteetit ja monipuolisuus

Vidar Fagerheim Kalsås, HL-senteret. Natalina Jansen, Norske rom. Cora Alexa Døving, HL-senteret. Anders Bettum, Mangfoldsnettverket. Elisabeth Stubberud, NTNUn tutkija. Stein R. Mathisen Prof., ja Trine Kvidal-Røvik Prof., IMMKven UiT