To nord-norske slekter gjennom 350 år. Trygg Johan Hølvold

To nord-norske slekter gjennom 350 år. Trygg Johan Hølvold