Museet i Vadsø søker sommerverter

Museet i Vadsø søker sommerverter

Sommerjobb til lokal ungdom som sommervert/guide og til forefallende arbeid, med forbehold om endringer i koronasituasjonen.

Arbeidsoppgaver: betjening av museumsanleggene, guiding, hjelpe til ved arrangementer og sommeraktiviteter for barn, museumsbutikk, forefallende arbeid ute og inne, og arbeid tilknyttet flytting inn i nytt museumsbygg. Arbeidssteder er Tuomainengården i Vadsø og Kjeldsenbruket på Ekkerøy fra 20. juni -15. august, i tillegg til forberedelser og arrangementer knyttet til åpning av det nye museet i Grensen 1 26.-29. august.

Arbeidsperiode: 14.6/17.6 – 29.8.2021. Obligatorisk guidekurs 17. og 18. juni.

Søkere må være fylt 18 år og beherske norsk og engelsk. Kjennskap til kvensk/finsk språk er en fordel. Søkere må være utadvendt og imøtekommende, og kunne jobbe selvstendig og praktisk. Lokalkunnskap og interesse for historie er viktig.

Merk søknaden tydelig med hvilken periode du kan jobbe. Arbeidet vil være etter oppsatt arbeidsplan, og lønn i henhold til tariff.

For mer informasjon kontakt:

Vadsø museum – Ruija kvenmuseum ved avdelingsleder Mia Krogh, tlf.: 407 04 501 / epost: mia.krogh@varangermuseum.no.

Søknad med CV sendes til: mia.krogh@varangermuseum.no

Søknadsfrist 20. mai 2021.

Aktuelt fra museet