Varanger årbok 1981-1989

Varanger årbok 1981-1989
Et lite restlager av Varanger årbok 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1989: Kr 50/stk