Varanger årbok 2013 – Kommunikasjon og samferdsel

Varanger årbok 2013 – Kommunikasjon og samferdsel

I denne utgivelsen av Varanger årbok settes fokus på kommunikasjon og samferdsel i Varanger, og innfallsvinklene til temaet er mange. Mennesker har alltid kommunisert – fra menneske til menneske og mellom dyr om menneske – og ikke minst helt fysisk i form av forflytning. Før teknologiens nyvinninger gikk vi, dro ting med oss på slede, som vi enten dro selv eller lot reinen trekke for oss; her i nord utviklet samene ski som fremkomstmiddel, først og fremst til bruk ved jakt vinterstid.

Du finner artikler om skipsfart under andre verdenskrig, om postkort som kommunikasjonsmiddel, om NRK og om telegrafi til sjøs, bare for å nevne noe. 

Kr. 230