Varanger Årbok 2019 – Varanger opp av asken

Varanger Årbok 2019 – Varanger opp av asken

Varanger opp av asken: Gjenoppbygging, samfunnsutvikling og kulturreising.

Redaktørenes omtale:

Bakgrunn for temavalg er at det i år er 75 år siden brenning, evakuering og frigjøring av Øst-Finnmark. Boka handler derfor om mye av det som skjedde høsten 1944, men denhandler om mye mer. Vi har artikler som forteller om kreativiteten og optimismen som folket i Varanger viste i årene etter 1944, og da som en motvekt til alt det fæle som hadde skjedd i krigsårene. Vi får lese om planlegging og nybygging av private og offentlige bygg, båter, broer, kaier osv. Men vi får også lese om det samfunnsmessige, det folkelige, det mer kulturelle, om stå-på-viljen og all dugnadsinnsats.

Og så har vi enkeltmennesket opp i det hele. Vi har med fortellinger som viser hvordan det var å være i familie med en som var på fiendenes side under krigen og om hvordan det var å vokse opp som barn med en tysk far.

Vi får også lese om etterretningsvirksomhet i etterkrigsårene, om gjenoppbyggingsplaner som det ikke blir noe av og om lykkelig barndom i en gjenoppbyggingstid og om mye, mye mer.

Redaksjonskomiteen mener at vi med denne boka får fram et bredt spekter av Varanger fra krigen og fram til 60-årene.

Varanger årbok har tradisjon for at vi skal ha med noen artikler utenom tema, det har vi også med i år.

Kr. 260,-