Varanger Årbok 2020

Varanger Årbok 2020

Tema for Varanger årbok 2020 er: Nye tider i Varanger.

I årboka for 2019 fikk vi lese mye om hvordan man tok fatt på den nye tida etter andre verdenskrig. Med ungdommelig optimisme satte man i gang med å gjenoppbygge samfunnet rundt Varangerfjorden, og vi fikk et nytt Varanger sammenlignet med det som var før krigen.

Fokus i årets bok er på tida etter at gjenreisinga mer eller mindre var ferdig og fram mot tusenårsskiftet

I årets bok får vi vite mer om ”veien videre” – om næringsutvikling, om nye tider i arbeidslivet og om ungdomskultur og ungdomsopprør. Hvordan utviklet f eks idretten og kulturlivet forøvrig seg? Merket man noe til ”den kalde krigen” her i Varanger?