Varanger museum søker ny direktør

Varanger museum søker ny direktør

Vil du lede museumsutviklingen i Norges nordøstlige grenseområde?

Varanger museum søker en tydelig og inkluderende direktør til å lede og utvikle museet som kunnskapsleverandør lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Direktøren har det overordnede administrative og faglige ansvaret for museets virksomhet, og skal bygge opp en konsolidert enhet og utvikle felles faglige mål. Dette innebærer strategier og planarbeid, og å sørge for at museet ivaretar sine kjerneoppgaver innen forvaltning, formidling, forskning og fornying.

Vi søker en faglig sterk leder med god organisasjons- og samfunnsforståelse som sammen med dyktige medarbeidere forstår og drar nytte av museets unike posisjon og den særegne kulturhistorien i Øst-Finnmark.

Lederen vi ser etter har museumsfaglig erfaring, god økonomisk forståelse og gjerne erfaring med endringsledelse. Du har relevant høyere utdanning og lederfaring med en samskapende og trygg lederstil. Det er avgjørende at du har sterke kommunikasjonsevner og samarbeidsegenskaper, og at du formulerer deg godt på norsk og engelsk.

Direktøren rapporterer til selskapets styre.

For spørsmål om stillingen, kontakt Visindi ved Heidi Wiggen, tlf. 916 56 103, Roy Tore Lysen Jensen, tlf. 909 20 447 eller Tonje Støver Knutsen, tlf. 477 10 611. Søknad med CV sendes snarest og senest innen 07.05.2021 via visindi.no. Søknader behandles fortløpende. Stillingen er omfattet Offentlighetsloven.  

Om virksomheten:

Varanger museum er et interkommunalt selskap eid av de tre kommunene Sør-Varanger, Vadsø og Vardø. Museets formål er å organisere innsamling, bevaring, forskning og formidling av den spesielle kulturhistorien i Øst-Finnmark, og har ansvar for drift og forvaltning av museumssamlinger og anlegg i området. Museet har særskilt ansvar for kvensk kulturhistorie, pomorhistorie, grensehistorie og samisk kulturhistorie. Det er også et utstrakt grenseoverstridende samarbeid i Barentsregionen. Besøkssteder er blant annet Grenselandmuseet i Kirkenes, Ruija kvenmuseum i Vadsø og Pomormuseet i Vardø, samt flere kulturhistoriske enkeltanlegg. Pr i dag har museet 25 årsverk med bred kompetanse.