Varangerarkiver

Varangerarkiver er et prosjekt som er driftet av Varanger museum IKS og finansiert med prosjekt- og utviklingsmidler fra Arkivverket. Prosjektet startet opp i august 2018 og arkivfaglige prinsipper er styrende for alt arbeid som utføres i prosjektet. Museet sine tre avdelinger oppbevarer 311 hyllemeter arkivmateriale. Oversikt over arkivsamlingen kan du utforske i sidemenyen på denne siden.

Hovedmålet i prosjektet Varangerarkiver er å ordne, registrere og formidle privatarkivene som er oppbevart ved museet, slik at disse blir bevart for ettertiden og gjort tilgjengelige for publikum. Arkivverket har finansiert prosjektet med 1,1 millioner kroner over tre søknader.

Det er også mottatt kr. 300 000 i midler fra Sparebanken Nord-Norge-fondet i 2019, for å formidle arkiver og utføre et delprosjekt knyttet til å utarbeide et undervisningsopplegg for ungdom der, fremfinning av, og bruk av arkivkilder står sentralt. 

Høsten 2019 startet vi opp med å publisere digitalisert arkivmateriale på digitalarkivet.no, og dette er en satsing vi tar med videre inn i 2020. 

Prosjektleder og den som arbeider i prosjektet på heltid er Inger Lene Nyttingnes. Styringsgruppen består av Tove Kristiansen (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum), Synnøve Fotland Eikevik (Vardø museum) og Camilla Carlsen (Sør-Varanger museum). Lisbeth R. Dragnes (Vadsø museum – Ruija kvenmuseum) er den som har i oppgave å utarbeide det arkivfaglige undervisningsopplegget, i samarbeid med prosjektleder og styringsgruppen.

Ryggene på 7 oppstilte eldre bøker merket "Faktura og Kalkulation" nr 16-22. Foto.

Alle som ønsker å bruke våre arkiver kan ta kontakt med oss. Å bruke arkivene hos oss er gratis. 

Besøk gjerne vår Facebookside. Der vil du finne omtaler og publikasjoner hentet fra vårt arbeide i arkivene (trykk på Facebooklogo under).

 

Link til facebooksiden til Varangerarkivene.
Logo og linkt til Arkivportalen.
Logo og link til Digitalarkivet.