Vardø Museum arkivoversikt

Link til Varanger Museum IKS på Digitalarkivet. Link til Varanger Museum IKS på Arkivportalen.

 

Arkivskaper Periode Hyllemeter Publisert
Austfinnmark Gymnastikk og Turnkrets 1946-1959 0,1  
Brodtkorb handel A/S 1822-1979 8 29 enheter
Brødrene Aarsæther A/S, avdeling Vardø 1922-2002 4  
Bussesundfergen A/S 1953-1989 0,6  
Byggekomiteen for Vardø Tuberkulosehjem, Vardø Sanitetsforening 1911-1919   6 enheter
Byggmester Lars Johnsen 1954-1960 0,5  
Finnmark Tidende A/L 1952-1967 0,1  
Finnmark Turnkrets 1929-1946 0,1  
Fiskernes Agnforsyning 1933-1972 0,9  
Fritz Olai Larsen 1935-1970 0,3  
Havningberg fiskarlag 1936-1946 0,02  
Havnebetjent Paul Jørgensen 1935-1990 0,4  
Håndverkeren (kafe) 1946-1969 0,15  
Håndverkernes Kvinneforening, Vardø 1946-1967 0,1  
I.O.G.T-losjene i Øst-Finnmark 1885-1966 2,1  
Den Norske Godtemplarorden, Distriktslosje Fram nr. 16 1902-1989   1 enhet
Den Norske Godtemplarorden, Losje Polarstjernen nr. 177 1883-1992   2 enheter
Den Norske Godtemplarorden, ungdomslaget Storm 1993-1966    
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ungdommens håp nr. 108 1919-1966    
Den Norske Godtemplarorden, Losje Wergelands Minde nr. 5 1897-1964    
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Enighet nr. 1183 1934-1952    
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Vårvon nr. 178 1946-1954    
Den Norske Godtemplarorden, Barnelosje Ekkerøys Fremtid nr. 671 1924-1938    
Den Norske Godtemplarorden, Losje Stokflets Minde nr. 600 1901-1928   4 enheter
Interessentskabet Vardøposten 1903-1913 0,02 1 enhet
Jendine og Bjørg Josefsen   0,6  
Konfeksjon og Skotøy 1953-1955 0,4  
Krigsdagbok for Vardø 1939-2005 0,5  
LO/Vardø Faglige Samorganisasjon 1955-1992 0,4  
Mikrofilmer (kopier). Captured German Records 1941-1945    
Nilsen og Skedelsky Fiskeforretning  1938-1941 0,08  
O. Lundene 1951-1961 0,23  
Paul G. Mathisen AS, Kiberg 1946-1980 0,5  
Polarfisk A/S / M/S Vårberget 1980-1982 0,1  
Politimester Moe   0,5  
Norges Råfisklag, avdeling Vardø 1953-1964 0,8  
Sambandet Norge-Sovjetunionen, avdeling Vardø 1952-1988 0,15  
Samtrål Vårøy 1958-1965 0,3  
Sivert Maan Honningsvåg 1922-1945 1,2  
Sosialistisk Ungdomsforbnd (SUF) Vardø 1967-1969 0,02  
Tre- og Betongbygg A/L 1949-1961 0,3  
Vardø Arbeiderforening/arbeiderparti 1884-1956 0,05  
Vardø Arbeiderpartis Kvinneforening 1955-1981 0,2  
Vardø Blandet kor 1982-2006 0,1  
Vardø Fiskesamvirkelag 1948-1963 17,5  
Vardø Guttemusikkorps 1906-1910 0,05  
Vardø Havfiskeselskap / M/T Vardøtrål 1955-1960 0,7  
Vardø hotell A/S  1967-1973 0,1  
Vardø Islager A/L 1947-1961 0,2  
Vardø Kooperative forening 1923-1985 17  
Vardø Kooperative Kvinneforening 1923-1972 0,2  
Vardø Lotteforening 1948-2010 4  
Vardø Losse og Lastearbeiderforening 1920-1966 0,2  
Vardø lærerlag 1893-1961 0,2 1 enhet
Vardø moderate høireforening / Vardø Høire 1895-1964 0,03 1 enhet
Vardø museums historiske arkiv 1894-2011 25  
Vardø Produksjonslag 1973-1988 0,6  
Vardø sjakklubb 1933-1978 0,5  
Vardø Slipp 1969-1983 0,2  
Vardø Sparebank 1898-1972 ca 7  
Vardø SV 1979-1993 0,04  
Vardø Turnforening   2  
A/S Vega 1941-1979 0,6