Veiviser i det mangfoldige nord, Einar Niemi

Veiviser i det mangfoldige nord, Einar Niemi

VAM butikk  niemiFestskrift til Einar Niemi. Fredrik Fagertun (red.) Orkana forlag 2014.

I september 2013 fylte professor Einar Niemi 70 år. Festskriftet er laget til ære for Niemi, som fortsatt er en aktiv emeritus ved Institutt for historie og religionsvitenskap ved UiT Norges arktiske universitet. Festskriftet består av tjue artikler skrevet av Einar Niemi selv i tidsspennet fra 1974 til 2010. Festskriftet viser bredden i forskningsinteressene og utviklingen i hans forskerkarriere. I artikkelsamlingen skriver Niemi om nordnorsk kystkultur, pomorhandel, hvalfangst, urfolk og etniske minoriteter, migrasjon, grenseproblematikk, idrett og mere til.

Kr. 200,-