Ytrebyen i Vadsø

Ytrebyen i Vadsø, 11. desember 2020. Her ligger museumsgårdene Esbensengården (grått bygg med rødt tak, fra ca. 1850, som skimtes så vidt på bildet bak det hvite huset med julelys midt i bildet) og Tuomainengården, ligger bak annen bebyggelse.
Ytre kvenby, Vadsø ca. slutten av 1800-tallet. Se bildet på hos Nasjonalbiblioteket. Det er mulig, men foreløpig ikke bevist, at det store bygget midt på bildet er Esbensengården, som i dag er en del av Vadsø museum – Ruija kvenmuseum.